EU:s resecirkus är galen

Det här visar vilken stor brist det finns i EU:s så kallade ”demokrati”. I alla viktiga frågor kan ett land förhindra majoriteten av de 27 andra ländernas önskemål.

26.01.2020 21:10
Varje år reser EU-parlamentet från Bryssel till Strasbourg, tolv gånger per år. Ländernas representanter arbetar då i Strasbourg i fyra dagar, och återvänder därefter till Bryssel, där de jobbar under de följande tre veckorna. Det är helt galet!
Enligt en undersökning kostar den här cirkusen över 100 miljoner euro per år och den förorsakar ungefär 10 000 ton koldioxid som alltså inte skulle åstadkommas om parlamentet alltid sammanträdde på samma plats.
Alla andra länder har röstat emot den månatliga resan, med ett undantag, Frankrike. Fransmännen vill inte ändra på den gamla traditionen eftersom Strasbourg ligger i Frankrike.
Det här visar vilken stor brist det finns i EU:s så kallade ”demokrati”. I alla viktiga frågor kan ett land förhindra majoriteten av de 27 andra ländernas önskemål. Det är inte demokratiskt. Det är därför nödvändigt att ändra EU:s konstitution så att det för ”konsensus” skulle räcka med mindre än 100 procent, till exempel 75 procent. Efter det skulle det kanske finnas ett tillstånd av demokrati i EU.
Jag har ett förslag till alla ledamöter i EU-parlamentet: nästa gång era chefer säger att ni måste resa till Strasbourg, säg ”nej, vi åker inte, vi stannar hemma.” Och så stannar ni hemma.

Michael J Bailey

Esbo

ANDRA LÄSER