"Kundsedlar kan vara risk för jourverksamhet"

Vill det sig illa kan valfriheten äventyra jourverksamheten vid sjukhus, befarar vd Aki Lindén vid HNS.

Annika Rentola
12.10.2017 05:56
Aki Lindén, vd för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, väntar med detaljerade kommentarer kring valfriheten i vården tills han fått gå igenom lagförlaget ordentligt.
– Men om en betydande del av den specialiserade sjukvårdens tjänster binds till kundsedlar innebär valfriheten risker för centralsjukhusens jourverksamhet.
Lindén talar om situationer där merparten av patienterna av någon anledning lämnar den offentliga vården och väljer att behandlas på till exempel en privat hjärtklinik.
– Om en betydande del av patienterna med hjälp av sin kundsedel väljer en annan producent för specialistvården än den offentliga betyder det att patientmängden på ett joursjukhus kan minska för mycket. En bra jourverksamhet går att upprätthålla bara när ett sjukhus har tillräckligt många patienter och en tillräckligt stor personal. Då finns tillräckligt många anställda för att de ska kunna rotera i joursystemet.
Lindén säger också att man måste kunna se relationen mellan ekonomin och nyttan för patienten.
– Valfriheten som den ser ut i dag har vi haft sedan 2011. Under perioden 2011–2016 vet vi till exempel att antalet kranskärlsröntgenundersökningar som gjorts på patienter vid Helsingfors hjärtsjukhus varit 30 procent fler än inom den offentliga vården. Då måste vi fråga om alla undersökningar varit nödvändiga. Om de har varit det så kan man inte säga att valfriheten sparar pengar. Som jag ser det får valfrihet och konstnadseffektivitet inte plats i samma ekvation.
Lindén har klart för sig hur en fungerande valfrihet borde se ut:
– Så att besluten om vilka behandlingar och vilken vård som ska ges tas på landskapsnivå och det finns ramar för hur mycket det hela får kosta. Sedan kan patienten fritt välja mellan de producenter som erbjuder service inom ramarna.

ANDRA LÄSER