Företagare misstror öppenhet med löner: "Kan bli känsligt med löneförhöjningar"

Både företagare och arbetstagare motsätter sig lönetransparens, enligt organisationen Företagarna i Finland. "Arbetstagarna är mest kritiska inom den privata sektorn", skriver verksamhetsledaren Mikael Pentikäinen.

Enligt Mikael Pentikäinen, verksamhetsledare vid Företagarna i Finland, är arbetstagarnas kritiska inställning mot lönetransparens hårdast inom den privata sektorn. Arkivbild.
Företagarna stöder inte förslaget om att öka öppenheten kring löneuppgifterna, enligt företagarorganisationen Företagarna i Finland. Endast åtta procent av företagarna vill att arbetstagaren ska ha rätt att när som helst få veta någon annans löneuppgifter utan dennes samtycke.
49 procent av företagarna tror inte att offentliga löneuppgifter ökar jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsplatsen, visar en undersökning som genomförts av företaget Kantar. 25 procent anser att offentliga löneuppgifter främjar jämställdheten.
Företagare med anställda stöder öppenhet i löneuppgifterna i lägre utsträckning än ensamföretagare.
"Det finns skillnader i företagarnas åsikter. Arbetsgivarföretagarna ser stora problem med lönetransparens. De inser att förslaget kan förgifta atmosfären på arbetsplatserna", skriver Mikael Pentikäinen, verksamhetsledare vid Företagarna i Finland.
Ungefär hälften av företagarna bedömer att lönetransparens inte påverkar företagens löneutveckling. 13 procent tror däremot att lönerna kommer att stiga, och åtta procent tror att de kommer att sjunka. Över en femtedel av arbetstagarna tror att lönerna kommer att stiga.
"Om lönetransparensen ökar, kan många arbetsgivare bli känsliga med löneförhöjningar, eftersom de är rädda för att bli tvungna att höja lönerna i större utsträckning", skriver Pentikäinen.
Arbetstagarna har större förståelse för lönetransparensen, visar en gallup som Företagarna i Finland gjort.
Endast en fjärdedel av dem som är i arbetslivet vill att den ena arbetstagaren när som helst ska ha rätt att få veta den andra arbetstagarens löneuppgifter utan dennes samtycke. 61 procent motsätter sig detta.
Mindre än hälften av arbetstagarna stöder att alla löner ska vara öppna och kända för alla eller att personalrepresentanten ska ha rätt att få kännedom om andras löneuppgifter utan samtycke från arbetstagaren.
"Det lönar sig att notera att arbetstagarnas kritiska inställning är hårdast inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn förverkligas lönetransparens i stor utsträckning redan nu, eftersom lönerna bestäms enligt lönetabeller", skriver Pentikäinen.

ANDRA LÄSER