Stabila utsikter för priserna på bensin och diesel

Det ser inte ut att bli några tvära kast i priserna på diesel och bensin i vår eller sommar.

Bensinstation i Enare i februari 2017.
FNB
26.03.2017 19:32 UPPDATERAD 26.03.2017 19:42
Det är ändå ytterst svårt att komma med en säker prognos eftersom priserna påverkas av så många faktorer och överraskande världshändelser kan få stor effekt på värdet på bränsle. Experter FNB talat med vill därför inte komma med några mer exakta bedömningar av prisutvecklingen.
Mika Wiljanen som är vd för St 1 vågar ändå gissa sig på att prishöjningen under våren och sommaren blir måttlig.
– I och med att råoljan blir dyrare finns det en viss press på att höja konsumentpriserna, säger han.
Helena Vänskä, vd på intresseföreningen för olje- och biobränslebranschen, tror inte att priset på råolja kommer att skjuta i höjden.
– Men man vet aldrig vilka konflikter som kan uppstå i viktiga oljeproduktionsområden och hur de påverkar priset, säger hon.
Priset på råolja ligger nu vid ungefär 50 dollar fatet. För ett år sedan hade priset sjunkit till närmare 30 dollar fatet, men det steg mot slutet av året. Som högst har priset nått 55 dollar fatet.
Medlemmarna i de oljeproducerande ländernas organisation Opec beslutade att minska produktionen med 1,2 miljoner fat om dagen i ett halvt år för att höja oljepriset och minska på överutbudet.
De stora oljeländerna möttes på söndagen för att bedöma effekterna av beslutet.
– Opec strävar nu efter att hålla priset på lite över 50 dollar men under 60 dollar fatet. De vill inte att priset stiger för mycket eftersom USA då omedelbart kommer att börja producera skifferolja som äter av Opecs marknadsandel, säger Vänskä.
Skiftningarna i eurons och dollarns värde återspeglas omedelbart i bensin- och dieselpriserna. I Finland består ändå största delen av bränslepriserna av olika skatter. I början av året steg bensinpriset med cirka tre cent litern på grund av skattehöjningar.

ANDRA LÄSER