Finland bygger sin första kvantdator – kan revolutionera den medicinska industrin

Investeringen i kvantteknik kommer att stärka Finlands konkurrenskraft, utlovar arbets- och näringsminister Mika Lintilä (C).

VTT:s vd Antti Vasara (längst till vänster), arbets- och näringsminister Mika Lintilä (C) och IQM:s vd Jan Goetz berättade om satsningen på en finsk kvantdator på måndagen.
Mikael Sjövall/SPT
16.11.2020 11:45 UPPDATERAD 16.11.2020 14:27
Teknologiska forskningscentralen VTT och uppstartsbolaget IQM undertecknade på måndagen ett samarbetsavtal för att utveckla Finlands första kvantdator. Den finska regeringen finansierar projektet med 20,7 miljoner euro.
– Finland har möjlighet att bli en föregångare inom den europeiska kvantteknologin. Det är fint att vara med om att bevisa vilka möjligheter kvanttekniken innebär för finländska företag och landets konkurrenskraft, säger arbets- och näringsminister Mika Lintilä (C).
En kvantdator lagrar och processar information i så kallade kvantbitar som är sammanflätade med varandra medan det elektroniska minnet i en vanlig dator bygger på enheten bit. En kvantdator kan hantera exceptionellt stora mängder data med relativt få kvantbitar. Det här ger kvantdatorn en överlägsen beräkningskapacitet i jämförelse med en vanlig dator.
– Kapplöpningen inom kvanttekniken är i full gång. Med hjälp av kvantdatorer kan vi till exempel utveckla lösningar för att bekämpa klimatförändringen. Vi vill vara ledande i den processen, säger Antti Vasara, vd på VTT.
Enligt VTT kan kvantdatorer också effektivera utvecklingen av mediciner och vacciner tack vare kvantteknikens kapacitet att räkna ut olika fysiska egenskaper hos enskilda molekyler.

Projektet slutförs 2024

Det treåriga samarbetet mellan VTT och IQM kör i gång i år och kvantdatorn ska byggas och placeras i den nationella mikro- och nanoteknikbyggnaden Micronova i Otnäs i Esbo. Valet av bolaget IQM föregicks av ett internationellt anbudsförfarande. Utöver IQM var det endast ett annat bolag som lämnade anbud på att bygga en kvantdator.
– Vi har tidigare byggt kvantdatorer för forskningssyfte, men det här är den första som vi säljer till en samarbetspartner, säger vd Jan Goetz på IQM.
Utöver Arbets- och näringsministeriets bidrag har IQM i november lyckats trygga en kapitalpåfyllnad på 71 miljoner euro i form av nytt aktiekapital och externa bidrag.
– Projektets kostnader är 20,7 miljoner euro, men tilläggsfinansieringen behövs för att stärka våra satsningar på forskning och utveckling, säger Goetz.
I projektets första fas är målet att utveckla en fungerande kvantdator med fem kvantbitar. IQM räknar med att ta fram en kvantdator med 50 kvantbitar senast 2024.
Vid sidan av kvantdatorn satsar VTT också på andra tillämpningsområden för kvantteknik. VTT kommer bland annat att forska kring kvanttekniska sensorer, medicinsk bilddiagnostik och kvanttekniska metoder som krävs för att skydda datanät.
– Kvanttekniken kommer att underlätta vår förmåga att stödja hållbar tillväxt, säger vd Antti Vasara på VTT.

ANDRA LÄSER