En resa till de egna rötterna – fyra musiker speglar skoltsamisk och karelsk kultur i varandra

Kadriljdans, gråtkväden, ortodox tro och exiltillvaro – skoltsamer och karelare har kulturellt mycket gemensamt. Fyra musiker djupdyker i de två kulturerna och samtidigt till sina egna rötter. Det väcker också etiska frågor kring vem som får framföra vad. 

Erkki Lumisalmi, Amanda Kauranne, Emmi Kuittinen och Anna Lumikivi fördjupar sig i skoltsamisk och karelsk kultur.
Tove Djupsjöbackatove.djupsjobacka@hbl.fi
09.11.2022 17:19 UPPDATERAD 09.11.2022 17:43
En minoritet i minoriteten. Skoltsamernas språk och kultur skiljer sig en hel del från till exempel den nordsamiska kulturen, som varit mer synlig inom Finlands gränser. Att skoltsamerna har en hel del gemensamt med karelarna är inte heller så känt. I bägges kultur ingår både kadriljdans och gråtkväden, bägge tillhör den ortodoxa kyrkan och bär på rätt tuffa erfarenheter av att lämna sina hem och drivas i exil. I skoltsamernas fall handlar det alltså framför allt om Petsamo-området, därifrån de evakuerades efter fortsättningskriget.
Sedan i fjol utforskar musikerna Amanda Kauranne, Emmi Kuittinen, Anna Lumikivi och Erkki Lumisalmi tillsammans skärningspunkterna mellan dessa två kulturer och nu är det dags att för första gången presentera resultaten på scen. I fredags uppträdde de i Enare, och denna vecka är det Helsingforspublikens tur.
Musikern Anna Lumikivi har både skoltsamiska och karelska rötter, av vilka de senare inte är så bekanta för henne själv. Och trots att skoltsamiskan funnits omkring henne ända sedan barnsben och smugit sig in via sånger och lekar lärde hon sig inte behärska språket förrän i vuxen ålder.

ANDRA LÄSER