Finlands nationalmuseum återbördar gravfynd och kvarlevor efter pueblofolket i Colorado

Kvarlevorna och gravföremålen har funnits i nationalmuséets samlingar i över hundra år.

Klippboningen Cliff Palace i skydd av klipporna vid Mesa Verde bestod av över 200 bostads- och förrådsbyggnader. Bilden är tagen 1891.
17.09.2020 21:26 UPPDATERAD 17.09.2020 21:46
Kvarlevor och gravgåvor ur Nationalmuséets samling återbördas till representanter för ursprungsbefolkningen i nationalparken Mesa Verde i Colorado, för att begravas på nytt.
Kvarlevorna härrör från förfäder till de stammar som kallas puebloindianer.
Återlämningen följer FN:s deklaration om ursprungsbefolkningens rättigheter från 2007. Det här är första gången som kvarlevor av personer som bott på Mesa Verde-området återlämnas från utlandet till ättlingarna.
Eftersom samlingarna är finska statens egendom krävs tillstånd av statsrådet för att överlämna dem. Statsrådet fattade beslut om överlämning den 13 augusti i år.
Processen har tagit fyra år och togs också upp i oktober i fjol då president Sauli Niinistö mötte USA:s president Donald Trump.
"Det är fint att den här länge förberedda överlämningen nu lbir verklighet. Det är väldigt viktigt för oss att hedra stammarnas önskemål", säger nationalmuséets överdirektör Elina Anttila i ett pressmeddelande.

Samlades in på 1800-talet

Nationalmuséets Mesa Verde-samling ställdes ut för sista gången tidigare i år. Hela samlingen består av drygt 600 föremål som härrör från tiden mellan 500- och 1300-talen.
De delar av samlingen som nu repatrieras är gravlämningarna av 28 personer ur pueblofolket, tillsammans med de 28 gravgåvor som de begravts med. Resten av samlingen stannar i Finland.
Föremålen samlades in på 1890-talet av den svenska geologen Gustaf Nordenskiöld, son till den finländske upptäcktsresanden Adolf Nordenskiöld och Anna Mannerheim, faster till Gustaf Mannerheim.
I dag är det inte längre tillåtet att bortföra kulturarv från ursprungslandet enligt internationella avtal, men på 1890-talet fanns inga sådana regler.
"Även om det inte var olagligt att föra föremål till Europa på 1800-talet, kan vi i efterhand konstatera att man inte beaktade gravarnas betydelse för ursprungsbefolkningen", skriver nationalmuséet i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER