Kyrkoherden i Vanda får behålla jobbet

Kristian Willis ska få behålla det jobb som kyrkoherde i Vanda som han utnämnts till. Så blir det i och med att församlingsrådet avslagit konkurrentens rättelseyrkan.

Kyrkoherde Martin Fagerudd går i pension i juli.

Det blir Kristian Willis som efterträder Martin Fagerudd som kyrkoherde i Vanda svenska församling. Willis valdes i april och ska ta över ämbetet i juli då Fagerudd går i pension. Det klarnade i tisdags i och med att församlingsrådet avslog en rättelseyrkan.

ANDRA LÄSER