Forskare: Den stora vinnaren är Google – inte Finland

Forskaren Julia Velkova ställer sig kritisk till Googles nya investering i en datahall i Fredrikshamn och nya vindkraftverk. – Om några år kanske man kan köpa el från Google.

Google har byggt upp infrastruktur i Fredrikshamn. Det går fiberkabel i Östersjön, vilket gör det attraktivt för Google att utöka sin verksamhet där.
Julia Velkova, postdok vid Helsingfors universitet, vill att medierna ska vakna upp och sluta prisa techföretagen.
– De här bolagen etablerar sig inte i Norden för att rädda vår ekonomi. De är här för att utnyttja våra resurser.
Velkova har i sin forskning om datahallar studerat bland annat datahallarna Yandex i Mäntsälä och Equinix i Helsingfors. Men Google har aldrig gått med på att tala med henne.
Enligt henne finns flera frågor som är outforskade och ljusskygga. Till exempel använder Google Östersjön som ett kylaggregat. Hon skulle vilja att någon kritiskt studerar vilken effekt det har på miljön.
Forskaren Julia Velkova säger att miljoninvesteringar i datahallar inte alls behöver ge någon betydande ekonomisk nytta för ett land.

Knappt några nya jobb

Statsminister Antti Rinne (SDP) välkomnade Googles investering med öppna armar. Enligt honom skapar det jobb i Finland och ger en bra bild av Finland utåt.
Datahallar bygger mycket på automatisering. Velkova tycker att man ska tänka på datahallar som outsourcing. Värdet skapas i ett annat land än där datahallarna finns.
– Det finns någon magisk bild av att den här typen av investeringar automatiskt leder till fler jobb. Det stämmer inte alls. Just automatisering, digitalisering och datainsamling leder till att det behövs färre människor för att driva en datahall. I andra stora datahallar i Finland medför kapacitetsökning endast ett par nya jobbtillfällen.
Fler jobb kan komma om Google öppnar ett regionalt kontor i Finland, inte genom utbyggnad av sina datahallar, menar Velkova.
– Man måste också fråga sig vad det är för sorts jobb som behövs till datahallarna. Det är inga digitala expertjobb som man behöver, det handlar om lågavlönade jobb för att hålla i gång själva servarna, säger Velkova.

Aktör på energimarknaden

Google köpte 60 procent av ett vindkraftverk i Kajanaland och ska ytterligare bygga eller köpa ett annat vindkraftverk.
– Google håller på att etablera sig som en energiaktör. De har monopol på mycket inom den digitala ekonomin och de bygger nu upp sina marknadsandelar i andra delar av ekonomin.
– Om några år kanske man kan köpa el från Google. Jag tycker det är problematiskt eftersom energiförsörjning utgör en kritisk infrastruktur i ett land.
Hon säger dessutom att datahallar inte helt kan förlita sig på förnybar energi. Om det inte blåser någon dag måste hallarna få energi från ett reservsystem.
– En utökning av vindkraftverk betyder också utökning av diesel. I hallarna i Fredrikshamn finns massvis med diesel, som måste fyllas på och förbrännas med jämna mellanrum.
ANDRA LÄSER