Helsingfors ledning informerar och är ödmjuk – efter 4 månader

Problemen med löneutbetalningen i Helsingfors började i april. Nu – fyra månader senare – har stadens ledning ordnat ett informationstillfälle för först personalen och sedan medierna. Nu säger man att personalen ska kompenseras, men exakt hur är ännu oklart. Huvudstaden har en del att lära sig när det gäller information och öppenhet i krissituationer.

Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) och personalchefen Nina Gros på stadens första presskonferens kring problemen med löneutbetalningen 10.8.2022.
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
11.08.2022 07:01
Kriser ska och kan hanteras på olika sätt. Helsingfors stad är med sina 39 000 anställda landets största arbetsgivare. I april började man använda ett nytt löneutbetalningssystem – men staden hade undervärderat omställningen och dess storlek. En del anställda fick ingen lön alls, en del fick för mycket. Det förekom också fel i lönetillägg. Det här är en enorm kris för Helsingfors, och den skadar Helsingfors anseende på många sätt. Men informationen och öppenheten från stadens ledning motsvarade inte de krav man kan ställa på krishanteringen för en så stor aktör.

ANDRA LÄSER