Så här lyfts kulturen i partiernas valprogram – ”flummigt” och ”farligt” anser röster på fältet

Vad skriver partierna om kultur i sina valprogram? Vilka kulturfrågor är viktiga för dem – eller nämns kulturen alls? Vi har läst partiernas valprogram och bett ett par aktörer på kulturfältet kommentera partiernas kulturvisioner.

Trots att vissa kulturformer hade det tufft under pandemin, är kultur ingen kärnfråga i vårens val.
Malin Slottemalin.slotte@hbl.fi
12.03.2023 11:02
Kulturen är inte en av kärnfrågorna i vårens riksdagsval. Det framgår i valkompasserna där kulturen är en ickefråga; i varken Yles eller Helsingin Sanomats kandidattester finns några kulturfrågor med. Orsaken är enligt ansvariga på de båda mediehusen utrymmesbrist, och att man valt att prioritera frågor som får fram tydliga skillnader mellan kandidaterna.
Även en genomgång av partiernas hemsidor och valprogram bekräftar att kulturen är en lågprioriterad fråga. Socialdemokraterna, Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Svenska folkpartiet berör alla kulturen kortfattat, medan Vänsterpartiet och De Gröna är mer utförliga. Mest mångordiga – och det på detaljnivå kring vad som är önskvärd och ickeönskvärd kultur – är Sannfinländarna. Partiet har däremot inte gått ut med något nytt kulturpolitiskt program inför valet utan hänvisar till sitt medie- och kulturpolitiska program från 2020.
Nedan följer exempel på vad de nuvarande riksdagspartierna – i sittordningsföljd i plenisalen, från vänster till höger – skriver om kultur i sina program. De mest konkreta förslagen har prioriterats i de fall där det av utrymmesskäl varit nödvändigt att förkorta. För ytterligare läsning hänvisas till partiernas hemsidor.

ANDRA LÄSER