Mercedes Bentso med egna ord

Vi läser rapartisten Mercedes Bentsos självbiografi "Ei koira muttei mieskään" (Inte hund men inte heller man) och lär oss ett nytt ord, hybristofili.

Plock & fyndPia Ingström
10.03.2019 06:58
Mercedes Bentso. Ei koira muttei mieskään (Inte hund men inte heller man) heter rapartisten Mercedes Bentsos alias Linda-Maria Roines intressanta och livfulla självbiografi, skriven tillsammans med journalisten Venla Pystynen.
Roine har levt under ett trefaldigt patriarkat; majoritetskulturens, den romska kulturens och de tunga missbrukarkretsarnas. Titelns hund/man-resonemang handlar om den plats hon anvisades i hierarkin av sin första pojkvän, en våldsam narkoman. Mer värd än en hund, men inte lika mycket som en man.
I själva verket blev hon satt på plats redan långt tidigare, av pappa som försvann, av musiklekisläraren som förgrep sig på henne, av mobbande klasskamrater. Som motkraft fanns urstarka mamma och en varierande men tidvis magnifik självkänsla som signalerade att det inte var okej att ta stryk eller ägna sig åt riskbeteenden – att det fanns annat hon kunde ägna sig åt.

ANDRA LÄSER