Rödskogseleverna väntar på våren och sår frön, medan förening rustar upp gamla skolhuset till byagård

Eleverna i Rödskogs skola sår tomatfrön, läser om nordiska länder och spelar fotboll i snön. Våren syns i barns bildkonstverk och framtiden ser ljus ut, trots att skolan verkar i två inhyrda paviljonger. Esbo stad har sålt det gamla skolhuset till en lokal invånarförening, som renoverar upp det.

Benjamin Olin, Olivia Lillrank, Svea Mattila och My Foxell sår tomatfrön under handledning av klassläraren Miivi Selin-Patel. – Strö på mylla på fröna med lätt hand, ungefär som när ni strör socker på gröten, förklarar hon.
Petra Miettinen
04.04.2022 06:00 UPPDATERAD 31.05.2022 10:37
Trots att vårsolen redan värmer skönt ligger isen kvar på skidskobanan intill Rödskogs skola och snötäcket är tjockt på skolgården. På åkrarna nedanför skolan ser man spår av vinterns gymnastiklektioner där skidspåren nu långsamt smälter. Men inne i skolpaviljongerna väntar både elever och personal ivrigt på att våren ska komma till Rödskog.

ANDRA LÄSER