30 Karar vill ge finlandssvenska manskörssången ett rejält lyft: ”Vi vill modernisera repertoaren”

Den finlandssvenska manskören 30 Karar vill stärka den manliga körsången på svenska, och göra det med en bred repertoar.

30 Karar är ett projekt som ska stärka manskören i Svenskfinland.
Niclas Lönnqvistniclas.lonnqvist@hbl.fi
23.03.2023 10:02 UPPDATERAD 23.03.2023 13:39
Kören 30 Karar  är en projektkör som består av medlemmar från olika håll i Svenskfinland. Kören är en del av Finlands svenska manssångarförbunds projekt 30 Karar, som har som syfte att förnya och fräscha upp manskörsmusiken i Svenskfinland.
30 Karar har valt att satsa på en blandad repertoar med allt från välkända finlandssvenska visor till poplåtar, många i nya arrangemang. På lördagens konsert i Helsingfors blir det även uruppförande av ett verk baserat på Henry Parlands dikt Ute i Tölö, tonsatt av Tomas Takolander.
– Det här är ett sätt att modernisera den svenskspråkiga manskörsrepertoaren i Svenskfinland. Vi har tagit med bland annat Alexander Slottes Slumrande toner, som inte sjungits av manskör tidigare. Vi ville också ta med lite pop och rock som inte finns i existerande sångböcker som den Blå boken. Då föddes också 30 Karar, som består av utvalda sångare från olika körer som vi vet att lär sig snabbt. Det här är en kör för den som är snabb i vändningarna och som kan läsa noter, säger dirigenten Henrik Wikström.

ANDRA LÄSER