Trots avgångar – staten vill att samisk sanningskommission fortsätter arbetet

I fjol tillsattes en sannings- och försoningskommission för samer. I maj lämnade två ledamöter sina uppdrag och generalsekreteraren sade upp sig. Beskedet nu är att staten är angelägen om att arbetet ska fortsätta.

Den första sannings- och försoningsprocessen har satts i gång i Finland, men starten för kommissionen som ska utreda oförrätter mot samer har varit svår.
I oktober tillsatte Sametinget, Skoltarnas byastämma och staten en sannings- och försoningskomission för samer. Strax före jul hölls det konstituerande mötet.
Inte ens ett halvår senare lämnade två ledamöter sina uppdrag och generalsekreteraren sade upp sig. Kommissionen hade ursprungligen fem medlemmar.
För Yle förklarade ledamoten Miina Seurujärvi sin avgång med att hon anser att kommissionen inte klarar av det krävande uppdrag den har. Hon hänvisade till brist på både ekonomiska resurser och tid.
Hon menade också att komissionen inte håller på att formas enligt principerna för en sannings- och försoningsinstitution, och att respekten för samer saknas internt.
På tisdagen skickade statsrådet ut ett pressmeddelande där man betonar att staten fortsättningsvis är "starkt engagerad i det arbete som utförs" av kommissionen.
"Jag hoppas att kommissionen kan fortsätta sitt viktiga arbete så snart som möjligt trots de inledande svårigheterna. Staten är engagerad i kommissionens arbete och ser processen som exceptionellt viktigt", säger statssekreterare Henrik Haapajärvi i pressmeddelandet.
Under sommaren kommer kommissionen att bedöma om den behöver ansöka om tilläggstid och mer finansiering för sitt arbete. Nu har en del tillfälliga interna arrangemang vidtagits. Statsrådet skriver att det är viktigt att kommissionen får tillräckligt med tid.
Mandattiden går, som det är nu, ut i slutet av 2023.
Sanna Marins regering beslutade om sannings- och försoningskommissionen i sitt regeringsprogram. Målet är bland annat att "identifiera och bedöma diskriminering av samer och kränkningar av deras rättigheter både i det förflutna och i dag, inklusive statens assimilationspolitik" samt föreslå hur kontakten mellan samerna och finska staten kan främjas.
Det handlar om den första sannings- och försoningsprocessen i Finland. Modellen med kommissioner har sitt ursprung i 1970-talet. Uppdraget är vanligen att granska kollektiva oförrätter som skett i landets historia.
Läs också: En ursäkt räcker inte – nu väntar samerna på upprättelse
ANDRA LÄSER