Ingen har direkt föryngrats av en viss poplåt, men 60-70-åringarna i dag är på många sätt yngre än förut

"Vi behöver lära oss räkna 18-74 som 'arbetsför' ålder."

I dagAnna Rotkirch
22.10.2021 21:15
Den brittiske ekonomen Tim Harfords senast bok How to make the world add up handlar om siffror och känslor, ofta i omvänd ordning. Det största hindret för att greppa omvärlden är nämligen inte brist på data eller rostade kunskaper i matematik, utan olika känslor. Förtjusning och irritation, ängslan och ambition. Motviljan att ta emot ny kunskap om den inte motsvarar ens egen världsbild. Rädslan att skämma ut sig ifall man vågar säga att man inte förstår. Eller forskarnas lust att finna intressanta samband och i värsta fall trixa lite med metoderna, utan att direkt ljuga.

ANDRA LÄSER