Nu är det klart: Kronbroarnas höga kostnader måste gå till fullmäktige på nytt

Det kostar 59 miljoner euro mer än tänkt att bygga spårvägen och en av Kronbroarna. Hela det massiva projektet och de anslutande byggena har i nuläget en prislapp på 819 miljoner euro.

Illustrationen visar den längsta av de tre broarna, Kronbergsbron, sedd från Brändö i riktning mot Sveaborg.
Sofia Holmlund
18.06.2021 13:00 UPPDATERAD 18.06.2021 21:49
På fredagsmorgonen kom kostnadskalkylen som många väntat på. Det handlar om vårens stora samtalsämne i Helsingfors: Kronbroarna mellan Hagnäs och Kronbergsstranden.
Byggandet av de tre broarna samt spårvägen mellan Degerö och Hagnäs kostar 326 miljoner euro. Det här innebär att det nya stadsfullmäktige, som valdes i kommunalvalet i söndags, får en svår nöt att knäcka direkt på hösten.
Det är nämligen så att politikerna som satt i fullmäktige 2016 sade okej till att summan får vara 260 miljoner euro, men inte mer. Det motsvarar 267 miljoner euro med dagens prisnivå. Eftersom priset nu har stigit med 59 miljoner euro måste ledamöterna därför fatta ett nytt beslut huruvida det här är okej eller inte.
Dock får politikerna inte fatta beslut om hela projektet, för stadens tjänstemän har nu valt att presentera en överraskande lösning. Den cirka 1 kilometer långa spårvägen från Hagnäs till järnvägsstationen i centrum är inte med i summan på 326 miljoner.
Den byggs eventuellt först i ett senare skede, och beslutet om pengarna för den fattas inte nu av fullmäktige. Tjänstemännen presenterar bara en grov uppskattning om att den kan tänkas kosta 10 miljoner euro.
– Att vi delat in byggandet i etapper beror på att flera omständigheter i centrum varit för osäkra, som var ändhållplatsen ska ligga. De här omständigheterna kunde ha lett till förseningar som påverkar invånarna i Kronbergsstranden. Vi har velat försäkra oss om tidtabellen för trafiken mellan Kronbergsstranden till Hagnäs håller, säger Ville Alajoki, som är projektchef för Kronbroarna.
Inte heller den sista sträckan av spårvägen på Degerö byggs nu. Ändhållplatsen kommer i stället att ligga vid köpcentret i Uppby. Huruvida den sista ungefär 1 kilometer långa sträckan alls fortsätter mot Olspåret och Ilomäkivägen som tänkt är också ett beslut som fattas senare av fullmäktige. Om den blir av väntas den kosta 20 miljoner euro.
Artturi Lähdentie, enhetschef på Helsingfors stadstrafik (HST) berättar att staden gärna sköter om sina rör, ledningar och belysningen samtidigt som man bygger spårväg.
– Det är vettigt att göra allt på en gång. Annars behöver man ändå återkomma senare för att göra det.
Om sträckan Hagnäs-centrum och slingan i Uppby blir av förnyar man samtidigt kommunaltekniken. Det kostar ungefär 27 miljoner euro i centrum och cirka 5 miljoner euro i Uppby.

Mycket hård kritik

Förra veckan gick borgmästaren Jan Vapaavuori (Saml) ut och kritiserade Kronbroarna för att budgeten inte hålls. Det ska göras en utomstående specialutredning om hur utgifterna kunnat stiga så här mycket. Utredningen ska också granska de olika skedena av beslutsfattandet.
"Det är helt ofattbart att kostnaderna för stora trafik- och byggprojekt stiger så här dramatiskt. För Kronbroarna motsvarar överskridningsprognosen nu, redan innan det egentliga projektet startat, årsbudgeten för en mellanstor finländsk kommun", sade borgmästaren då i ett pressmeddelande.
Enligt de tjänstemän som ansvarar för Kronbroarna beror de stigande utgifterna på att en av de tre broarna, Havshagsbron, blir dyrare än tänkt. Själva spårvägen kostar också mer.
Även det planerade hybridkvarteret i Uppby på Degerö blir dyrare. Kvarteret har spårvagnar i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Priset stiger från 115 miljoner euro till 194 miljoner. I den summan ingår även materialanskaffningar.
Om just den här helheten på Degerö finns det ännu inget slutgiltigt beslut.
– Om det blir av är det uppe i fullmäktige under det här året, säger Lähdentie.
Han förklarar att man måste väga depån på Degerö mot de andra planerade depåerna i Brunakärr och Forsby. Dessutom finns det ett missnöje mot hybridkvarteret på gräsrotsnivå. Två föreningar och nio privatpersoner har överklagat detaljplanen till förvaltningsdomstolen, och något beslut har ännu inte kommit.

Det händer i Hagnäs

Den som har rört sig i Hagnäs nyligen har lagt märke till att träd fälls och att staket placerats ut längs med Hagnäskajen. Allt det här hänger ihop med förnyelsen av området. Framöver ska den nuvarande Hagnäsbron rivas, marken ska fyllas ut och bostäder byggas. Enligt staden behöver de här arbetena göras innan själva Kronbroarna byggs.
Även här ökar kostnaderna rejält. År 2016 tänkte man sig att det bara skulle kosta 50 miljoner euro, men nu är summan uppe i hela 235 miljoner euro.
Enligt Ville Alajoki är det bra att komma ihåg att förnyelsen av Hagnäs är en helt skild helhet.
– Detaljplanen för den är redan godkänd av stadsfullmäktige.
Det här innebär att en del av pengarna till den kommer från den budget som de politiska partierna i Helsingfors godkänt för i år. Men eftersom byggandet i Hagnäs kommer att pågå i flera år, så tittar partierna på nytt på var projektet ligger i slutet av varje år, när de ska förhandla om följande års budget.
Om man slår ihop alla kostnader som hänger ihop med det jättelika broprojektet landar summan på 819 miljoner euro.

Det är så många helheter att hålla reda på när man talar om Kronbroarna, varför behandlar ni inte projektet som en helhet?

– Vi har valt både en allians- och en konsortium-modell* för byggandet av broarna. Vi vill att hela projektet verkligen ros i land på ett vettigt och kostnadseffektivt sätt. Det finns inget rätt svar på den här frågan. Vi funderade också på att bygga alla broar med en alliansmodell. Men varje alternativ har sina problem. Vi måste alltid göra val, och de kommer med utmaningar.
*Se faktarutan för förklaring om modellerna.

Så byggs Kronbroarna

Ansvarsfördelningen för projektet är uppdelad.
Alliansen för Kronbroarna bygger själva spårvägen och den kortaste av de tre Kronbroarna, Havshagsbron.
Medlemmarna i alliansen består av Helsingfors stad, YIT, NRC, Ramboll, Sweco Infra & Rail samt Sitowise.
De två längsta broarna, Finkes bro och Kronbergsbron, hanteras separat.
Den byggs av konsortiet YIT och Kreab, som gick segrande ur anbudsförfarandet.
Finkes bro och Kronbergsbron kostar 123 miljoner euro att bygga.
Priset för alla tre broar och spårvägen är nu 326 miljoner euro.
Dessutom är alliansen ansvarig för förnyelsen av Hagnäs.
Bland annat fylls strandlinjen längs Hagnäskajen ut i vattnet och man bereder plats för nya bostäder.
Kostnaderna för det här är 236 miljoner euro.
Slutligen väntas den nya spårvagnsdepån i Uppby samt kostnaderna för de nya spårvagnarna uppgå till 195 miljoner euro.
Om man spjälkar upp kostnaderna står de 23 spårvagnarna för 98 miljoner euro och depån för 96 miljoner euro.
Slutsumman för alla delar av jätteprojektet kan landa på 819 miljoner euro.
Då ingår broarna, spårvägen Degerö-Hagnäs, materialanskaffningen, hybridkvarteret, Uppby-slingan, spårvägen Hagnäs-centrum och samtliga anslutande byggen.

ANDRA LÄSER