Antalet fall av syfilis ökar kraftigt i Sverige – ännu ingen oro i Finland

I Sverige varnar överläkare för att landet nu ”badar i syfilis” och kallar utvecklingen oroväckande. I Finland verkar könssjukdomen inte ha samma framfart, men allt beror på hur aktivt man testar sig, uppger specialistläkaren Eija Hiltunen-Back.

Kondom förblir det säkraste sättet att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia och gonorré.

Nyhetsbyrån TT rapporterade förra veckan om hur könssjukdomar som klamydia och gonorré är på tillbakagång i Sverige, samtidigt som förekomsten av syfilis ökat kraftigt under 2021.

Enligt överläkaren Finn Filén vid Södersjukhuset i Stockholm har fallen stigit under en längre tid.

– Vi har sett en ökning tio år i rad nu, och kurvan pekar brantare och brantare. Jag räknar med över 300 fall i år bara hos oss. Vi badar i syfilis just nu, uppger han för TT.

Också Inga Velicko, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, tycker att läget är oroväckande även om det rör sig om få smittade i absoluta tal. År 2020 konstaterades 474 fall i Sverige.

En klamydiabakterie uppförstorad 200 gånger, sedd genom ett mikroskop 1975. Bilden är tagen av den amerikanska folkhälsomyndigheten, Centers for disease control and prevention.

Hur ser då läget ut i Finland? År 2020 låg motsvarande siffra på 207 fall, vilket är ungefär på samma nivå som under de senaste tio åren.

– Ett liknande fenomen syns åtminstone ännu inte hos oss, säger sakkunniga Eija Hiltunen-Back, som är specialistläkare inom hud- och könssjukdomar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Institutet för hälsa och välfärds statistik för år 2021 är ännu inte slutgiltig eftersom en del av rapporteringen släpar efter. Hittills har 168 fall konstaterats i Finland för 2021.

Könssjukdomar

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Finland och drabbade förra året drygt 16 000 personer Bakterien överförs lätt vid olika typer av sex och ger oftast inga symtom alls. Behandling sker med antibiotika.

Gonorré är en sexuellt överförbar bakterie. 482 personer testades positivt för sjukdomen 2020. Gonorré ger oftare symtom än klamydia, men alla får inte symtom. Behandling sker med antibiotika.

Syfilis är en allvarlig bakteriesjukdom som kan leda till permanenta skador på nervsystemet och kroppens organ efter flera år om den inte upptäcks och behandlas. Under år 2020 konstaterades 207 fall. I siffran ingår både aktiva infektioner och tidigare behandlade serologiska ärr. Behandling sker med antibiotika.

Hiv är en kronisk infektion som orsakas av humant immunbristvirus. År 2020 konstaterades 136 nya fall av hiv i Finland. Det finns ingen behandling som botar en hivinfektion, men med läkemedelsbehandling kan man effektivt förebygga att viruset förökar sig och att sjukdomen utvecklas till aids. I dagens läge kan en smittad person som äter medicin leva lika länge som den övriga befolkningen.

Källa: THL, TT

Enligt Hiltunen-Back är antalet syfilisfall fortsättningsvis ganska litet i Finland och det finns därför ingen orsak till vidare oro.

– Vi har kring 16 000 fall av klamydia i hela Finland medan vi ofta har haft under 200 fall av syfilis – så det är en betydlig skillnad. Vi har ungefär lika många, eller lika få, fall av syfilis som vi har av till exempel hiv. Så i relation till det har vi rätt få fall i Finland och det har länge varit så.

Hon noterar ändå att man i Europa har sett en försiktig ökning i syfilisfall under de senaste åren. Små epidemier har uppstått då till exempel en person smittat flera personer, förklarar hon.

Om man tittar på den statistik som finns att tillgå, alltså smittotal för år 2020, är Sveriges siffror i linje med Finlands.

Hiltunen-Back hänvisar till att den svenska befolkningen är ungefär dubbelt så stor som den finländska. 474 fall är därmed inte speciellt illa.

Kondom ger gott skydd

Majoriteten av dem som smittas är män som har sex med andra män. I Sverige lyfter överläkare Filén fram att stora framsteg i behandlingen av hiv kan ligga bakom ett ökat antal syfilisfall.

I dag finns det både preventiva mediciner och möjlighet att med hjälp av mediciner ha oskyddat sex utan risk för att överföra infektionen. När det gäller syfilis är det ändå kondom som skyddar.

Majoriteten av dem som smittas av syfilis är män.

Hiltunen-Back påminner om att personer som äter till exempel prep, ett läkemedel som fungerar preventivt och hindrar användaren från att insjukna i hiv, testar sig med jämna mellanrum.

– När man använder preventiv hiv-medicin så tar man blodprover och testar för könssjukdomar med tre månaders mellanrum och sjukdomar upptäcks ofta snabbt vilket gör att de ofta upptäcks innan smittan förts vidare, säger hon.

Aktiv testning bästa preventionen

I Finland har smittotalen för de flesta könssjukdomar legat på ungefär samma nivå under de senaste åren.

– Det bästa preventiva sättet att hindra könssjukdomar från att sprida sig är aktiv testning och att därmed upptäcka sjukdomarna i ett tidigt skede, säger Hiltunen-Back.

Hon påminner om att det i dag är lätt att testa sig i Finland. En del sjukdomar kan skötas genom hemtest och tack vare att digitala tjänster blivit allt vanligare går det numera att sköta ärenden på nätet och sedan boka tid för provtagning, säger hon.

– Testerna är också gratis i Finland.

Hur vanligt är det att folk går på tester?

– Enligt min uppfattning går folk väldigt aktivt på tester vid till exempel hälsostationer. Men vi vet ju förstås inte vilka som inte går på tester och om det är rätt människor som går på tester. Men många går på granskningar vilket är en bra sak. Alltid har de inte symtom men man vill bara kolla. Till exempel om man påbörjar en ny parrelation är det vanligt att båda går och testar sig.

Hon tillägger ändå att det är svårt att jämföra läget med andra länder eftersom möjligheterna till testning varierar. Också på Institutet för hälsa och välfärd uppger man att det är svårt att jämföra läget i Finland med läget i andra länder eftersom förekomsten påverkas av hur aktivt människor testar sig.

Det faktum att syfilis i vissa stadier är symtomfri kan också fördröja upptäckten av sjukdomen, uppger Kirsi Liitsola som är specialsakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd.

Coronapandemin stör statistiken

Under coronapandemin har förekomsten av diverse könssjukdomar legat på ungefär samma nivå som tidigare i Finland, uppger Hiltunen-Back.

Coronapandemin har ändå stört helhetsbilden av läget både i Finland och i Europa. I Finland har alla tjänster varit öppna men i andra länder i Europa har det varit svårare att testa sig eftersom sjukvårdspersonal flyttats till coronavården.

Människor har kanske inte försökt stanna hemma och låtit bli att testa sig aktivt, konstaterar hon. Samtidigt har människor inte heller rört sig lika aktivt och åkt på resor vilket kan påverka förekomsten av könssjukdomar.

ANDRA LÄSER