Ny rekommendation om fjärde vaccindos – de här grupperna kan bli vaccinerade i augusti

Från och med mitten av augusti kan det bli aktuellt med en fjärde vaccindos för dem som fyllt 65 år.

Finland följer i Danmarks och Sveriges fotspår och utvidgar rekommendationen för den fjärde coronavaccindosen i höst.
I höst kommer det även att bli möjligt för personer under 80-år att få en fjärde dos av coronavaccinet. Det här meddelar Institutet för hälsa och välfärd THL i ett pressmeddelande.
Den nya rekommendationen omfattar dem som fyllt sextio och 12–59-åringar som hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom.
Även om epidemiläget i Finland har varit stabilt under sommaren väntar sig experter att läget att kommer att förvärras under hösten.
"Coronaepidemin kommer troligtvis att accelerera under hösten. Dessutom börjar vaccinskyddet hos de äldre åldersgrupperna och dem som hör till riskgrupperna sakta bli sämre. Enligt nuvarande uppgifter finns det belägg för att utvidga rekommendationen om den fjärde dosen", säger THL:s överläkare Hanna Nohynek i pressmeddelandet.
Enligt en preliminär tidtabell kommer den fjärde vaccindosen att bli tillgänglig för dem som fyllt 65 i mitten av augusti. Från och med september kan de som fyllt sextio samt 12–59-åringar som hör till riskgrupper ta den fjärde dosen.

Nuvarande rekommendationer för den fjärde dosen

I nuläget ges en fjärde vaccindos till:
  • Personer över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • Personer som fyllt 80 år
  • Personer som bor på vårdhem för äldre
  • 70–79-åringar som hör till riskgrupper
  • Personer som ordnar hemvård eller närståendevård
Enligt THL finns det fortfarande inga planer på att utvidga rekommendationen till de yngre åldersgrupperna.
"Svår coronavirussjukdom är sällsynt bland unga och skyddet som den tredje dosen ger mot allvarlig sjukdom är fortfarande väldigt bra. Än så länge uppfylls inte alla kriterier för att alla friska personer under 60 år ska vaccineras", fortsätter Nohynek.
Enligt THL har en stor del av befolkningen fortfarande inte tagit den tredje vaccindosen. Bland 18–49-åringar har endast 46 procent tagit en tredje dos. THL vill påminna om att man skyddar sig bäst mot allvarlig coronavirussjukdom genom att ta vaccinet.

ANDRA LÄSER