Henriksson efter Natobeslutet: Ingen beväring från Dragsvik skickas till fronten i ett annat land

SFP:s Anna-Maja Henriksson fördömer Rysslands försök att skrämma Finland till att avstå från att alliera sig militärt. Med Natoansökan inlämnad tidigare i veckan säger hon att vi aldrig ska låta oss styras av rädsla och hot.

Anna-Maja Henriksson säger att ett Natomedlemskap garanterar skydd och trygghet i Finland bättre än något annat försvars- och säkerhetspolitiskt alternativ.
21.05.2022 11:51 UPPDATERAD 21.05.2022 19:05
Det ska vara så oattraktivt som möjligt för någon att ens tänka tanken att gå till militärt angrepp mot vårt land. Det är en av Anna-Maja Henrikssons bärande motiveringar till att Finland söker medlemskap i Nato.
I sitt linjetal på SFP:s partidag i Åbo fördömer hon i hårda ordalag Rysslands invasion av Ukraina, men också dess retorik gentemot väst och Finland. Kravet på att Nato inte skulle få utvidgas österut var oacceptabelt eftersom det skulle ha inskränkt på Finlands rätt att forma sin säkerhetspolitik.
Henriksson fördömer det att Ryssland styr sitt folk med hot och rädsla, använder kärnvapenhotet i sin krigföring mot Ukraina och försöker skapa rädsla och påverka i väst genom att skrämmas.
– Vi ska aldrig låta rädslan ta över. Vi ska aldrig låta oss styras av skrämsel och hot, säger hon.
Henriksson hyllar den inhemska politiska process där statsledningen beslutade att ansöka om medlemskap i Nato. Hon säger att medlemskapet och de säkerhetsgarantier Natofördragets artikel fem ger utgör den bästa garanten för trygghet och skydd.
Henriksson tonar också ned en eventuell oro för vad ett Natomedlemskap förpliktar Finland till. Hon påminner om att vi redan har deltagit i flera Natooperationer och att vi i fortsättningen tar sådana beslut själva.
– Ett medlemskap varken tvingar Finland att ta emot kärnvapen eller Natobaser, om vi inte själva samtycker. Ingen beväring från Dragsvik kommer att skickas till fronten i ett annat Natoland. Det är yrkessoldater som skulle delta i eventuella operationer.
När Henriksson konstaterar att Finland i dag står närmare ett Natomedlemskap än någonsin applåderar partidagspubliken. SFP har redan länge siktat på att Finland ska gå med i Nato.

"Friheten värdefullast"

Anna-Maja Henriksson är mycket tillfreds med att Finland ansöker tillsammans med Sverige. Hon understryker att Finland inte går med för att utgöra ett hot mot någon, utan för att ingen ska våga hota oss. Friheten, säger hon, är det värdefullaste vi har, och hon konstaterar att den en gång kom med ett högt pris.
– Vi vill säkerställa att de krigsfasor som tidigare generationer tvingats genomlida aldrig någonsin ska hända igen i vårt land.
Henriksson blir rörd då hon berättar att hennes far stred vid fronten under fortsättningskriget och att hennes mor tog hand om sårade soldater på krigssjukhus. Det mindes hon också i söndags, på de stupades dag, då republikens president och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska utskott tog det formella beslutet om en Natoansökan.
– Då jag gick hem längs gatorna i Helsingfors och flaggorna vajade fick jag en väldigt stark känsla av att mina föräldrar var med mig i den stunden. Och att hela deras generations värdefulla arv går vidare. Inga fler stupade, aldrig mera ensam!
Henriksson viker en hel del av talet åt ukrainarna, både de som fallit offer för ryska krigsbrott och behöver stöd och hjälp, och de som flytt till Finland och behöver integreras i skola, studier och arbetsmarknad.
– Mina tankar är hos Ukraina och Ukrainas modiga folk som har tvingats slåss för sin självständighet, frihet och demokrati, säger hon på engelska och inte minst riktat till Ukrainas ambassadör Olga Dibrova som sitter i första bänkraden på partidagen.
Ukrainas ambassadör i Finland Olga Dibrova närvarade på SFP:s partidag i Åbo.
Henriksson beskriver Rysslands agerande som så hänsynslöst att en motsvarighet inte skådats sedan andra världskriget.
– Det handlar om människans grymhet när den är som värst. Människor skadas och dör, speciellt kvinnor och flickor utsätts för systematiskt och fruktansvärt sexuellt våld. Denna humanitära katastrof bär Ryssland och enbart Ryssland allt ansvar för.
Henriksson noterar att invasionen har enat EU bland annat inom sanktionspolitiken, att alla medlemsländer hjälpt Ukraina och att många finländare har öppnat sina hem för krigsflyktingar.
– Jag är rörd över den enorma vilja att hjälpa som finländarna visat.
Längre fram i talet räknar Henriksson upp regeringens meriter och intygar att SFP har haft en andel i dem, för att vända blicken framåt och mot riksdagsvalet nästa vår. SFP:s mål är föga överraskande en valseger, även räknat i antalet invalda riksdagsledamöter.
– Jag vill leda in SFP i Finlands nästa regering.
Partidagen kommer att välja om Henriksson på ordförandeposten. Hon har inga motkandidater.

ANDRA LÄSER