Flytande LNG-terminal kan bli dyr för Finland

I våras kom Finland och Estland överens om att skaffa en gemensam LNG-terminal. Men när gasfartyget nu placeras i Ingå planerar Estland att skaffa en egen. Det estniska företaget Alexela räknar med att erbjuda billigare gas än den som importeras till Finland.

Det finns ingen nationell marknad för naturgas, de som behöver gas köper den där de får den billigast, säger Marti Hääl på energiföretaget Alexela i Tallinn.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
21.12.2022 05:00 UPPDATERAD 21.12.2022 13:52
Det flytande terminalfartyget Exemplar som Finland och Gasgrid har hyrt för att förse både Finland och Baltikum med naturgas väntas anlända till Ingå strax efter jul. På tisdagen stävade fartyget mot Finland utanför Portugals kust. I mitten av januari ska terminalen kunna tas i användning.
Hamnen i Ingå är nu också klar för att ta emot den flytande terminalen, meddelade Gasgrid på tisdagen.
Det är logiskt att Gasgrid har avgjort var fartyget ska placeras i vinter och valt Ingå. Hade Finland och Estland haft ett samföretag för den flytande terminalen hade det varit en annan sak. 
Det anser Marti Hääl, vd för det estniska energibolaget Alexela. Alexela har byggt en terminal för att ta emot flytande naturgas i Paldiski och planerar nu att hyra in ett eget terminalfartyg för några månader i vinter. Det efter att samarbetet kring Exemplar begravdes i höstas.
Men Alexela saknar ännu en så kallad marin lastarm. Den ska förbinda den flytande terminalen med gasledningen på land. Gasgrid har enligt Hääl två sådana lastarmar, medan Alexela har svårt att få tag på en egen. 
Hääl säger sig förstå varför Gasgrid inte vill avstå från någon av sina. Det är helt enkelt frågan om affärer.
– När vi kommer så långt som till att ha allt på plats i Paldiski så kommer vi att kunna erbjuda gas till ett pris som jag beräknar är billigare än den gas som levereras via Ingå, säger Hääl.
Gasgrids vd Olli Sipilä konstaterar för sin del att Gasgrid har en del reservdelar i Ingå. Någon extra lastarm finns inte, uppger han.
Alexela har sedan november haft hamnkonstruktionerna för en flytande terminal för naturgas klara i Paldiski.
Alexela har utvecklat terminalen i Paldiski i många år. Då Ryssland annekterade Krim och Donbass 2014 kände Marti Hääl att det bara var en tidsfråga innan riskerna med vårt beroende av rysk energi skulle realiseras, säger han. Det hade varit bra att bygga ny infrastruktur för alternativ i det skedet.
– Det gäller att skaffa en brandbil innan huset brinner.
Nu har Finland hyrt den flytande LNG-terminalen Exemplar på tio år. Inom de tio åren ser Hääl en risk för att den ryska naturgasen kan konkurrera ut den flytande naturgasen igen. 
Rent teoretiskt kan Västeuropa börja importera rysk naturgas på nytt om det går så att Ryssland måste få in importinkomster för att kunna betala för återuppbyggnaden i Ukraina, säger han. 

Samarbetat länge

Finland och Estland har samarbetat i naturgasfrågor sedan 2014 och numera binds länderna samman av gasledningen Baltic Connector som löper mellan Ingå och Paldiski. Hääl betecknar ledningens kapacitet som begränsad. Men gasen flödar hur som helst i båda riktningarna, från det billigare prisområdet till det dyrare.
Det innebär i praktiken att gas från Estland kan köpas av finska kunder så långt kapaciteten i Baltic Connector räcker till om priset är billigare i Estland än i Finland. Men gas från Paldiski kan också levereras till de andra baltiska länderna eller till Polen om priset är rätt. Det finns ingenting sådant som nationella marknader längre, påpekar Alexelas vd.
– Det kommer nog att finnas efterfrågan också på den gas som kommer via Exemplar och Ingå, inte kommer terminalen att stå oanvänd, säger Hääl.
I våras kom Finland och Estland överens om att tillsammans hyra en flytande naturgasterminal för den här vintern. Terminalfartyget Exemplar hyrdes några veckor efter överenskommelsen för 460 miljoner euro för tioårsperioden. 
Ursprungligen hette det att Exemplar den första vintern skulle placeras antingen i Ingå eller Paldiski, i den hamn där infrastrukturen blev klar först.
– Vår hamn har varit klar sedan november. Men igen, jag förstår rent logiskt att Gasgrid vill ha Exemplar i Ingå.
Att ta en flytande LNG-terminal i användning mitt i vintern är enligt Hääl inte optimalt. Han jämför med den nya terminalen för naturgas som öppnades i Fredrikshamn i höstas. Den är visserligen stationär och det gick väldigt snabbt att ta den i bruk. Redan i oktober lossades de första lasterna där.
Alexela är en av delägarna i terminalen i Fredrikshamn. Här konkurrerar företaget med de finska skattebetalarna som står för fiolerna då det gäller den flytande terminalen i Ingå, tycker Hääl.

Rörigt med politiker

Under hösten har Estland dragit sig ur samarbetet kring Exemplar och Alexela har alltså ett avtal om att hyra in en egen flytande LNG-terminal för några månader. I Estland diskuterar parterna ändå vem som ska stå för terminalens anslutning till nätet och vem som borde ha skaffat den saknade marina lastarmen. 
– Jag vill uttrycka mig politiskt korrekt, men när statliga och privata intressen blandas ihop och politikerna blandar sig i affärsverksamheten så brukar det sluta i en enda röra.
Hääl uppger att Alexela gör sitt bästa för att få fram en lastarm, men gärna hade fått hjälp av Estlands motsvarighet till Gasgrid, Elering.
Den största risken med de flytande terminalerna är att de inte behövs om den ryska gasen blir rumsren igen, säger Marti Hääl.
Hääl tror att både Finland och Estland har ett tillräckligt gasutbud i vinter. Att priset sedan blir betydligt högre än det var innan Ryssland anföll Ukraina är klart. Tidigare har konsumenterna ändå inte betalat det riktiga priset för sin energi utan kommit väldigt billigt undan, anser han.
Marti Hääl tror att naturgasen kommer att behövas i åratal medan övergången till en ny, hållbar energiproduktion pågår. Att användningen av naturgas just nu minskat ser han som temporärt och en naturlig följd av de höga priserna. 
Men de nuvarande alternativen till gasen, som diesel eller tung brännolja, är skadligare för miljön, påminner han.
– Så vi måste fråga oss om nedgången i naturgasanvändning är permanent eller bara tillfällig. Gasen är ändå en bro till det nya, säger han.
Alexela har inte bara byggt infrastruktur för naturgas i Paldiski i många år utan också investerat tiotals miljoner i hamnen där.
– Om jag inte trodde det var lönsamt skulle jag inte vara företagare. Dessutom använder vi pengar från privata placerare och kan inte göra oss av med dem hur som helst, säger Hääl.

Fast terminal billigare

När Exemplar nu inte placeras i Paldiski i vinter går Marti Hääl och Alexela tillbaka till sin ursprungliga plan, att bygga en permanent terminal för flytande naturgas i stället. Att driva en sådan blir i längden både billigare och effektivare än en flytande terminal, påpekar Alexelas vd.
Han tror stenhårt på att marknaden ska tillåtas fungera. Ett pristak på gas är det sämsta som finns, tycker han. Pristaket kan bara fungera som ett slags socialskydd för de medborgare som har svårt att betala sina räkningar i olika länder. På en fri marknad är det utbud och efterfrågan som sätter priset.
Hääl tror att vintern 2023–2024 blir den verkligt besvärliga. Inför den här vintern har Europa hunnit fylla sina lager med rysk gas, men om ett år måste gasen köpas på annat håll, troligen dyrt. Men det finns en risk för att småningom få ett överutbud av gas.
– Den ryska gasen och att vi snart kan ha den tillbaka på marknaden är fortfarande den stora risken för alla som investerar i andra alternativ, säger Hääl.

ANDRA LÄSER