Allt fler skriver om godkända studentprov – antalet som vill höja vitsordet i lång matte trefaldigades på tre år

Allt fler unga skriver om studentprov, trots att de redan har skrivit ett prov som blivit godkänt. Störst är ökningen för provet i lång matematik, visar Studentexamensnämndens statistik. – Studentbetyget har fått så stor betydelse för de fortsatta studierna, säger ordförande Cecilia Huhtala på Finlands Svenska Skolungdomsförbund.

Allt fler unga skriver om studentprov i hopp om att höja vitsordet. – Man vill inte missa chansen att komma in på förstagångskvoten, så därför försöker många först få så höga vitsord som möjligt innan de alls söker någonstans, säger Cecilia Huhtala på Finlands Svenska skolungdomsförbund.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
16.11.2022 05:01 UPPDATERAD 16.11.2022 10:54
I år anmälde sig totalt 3 727 studenter och gymnasiestuderande till studentprovet i långa matten, trots att de redan skrivit minst ett godkänt prov. Det är mer än trefalt fler än för tre år sedan. Ser man på andelen av alla som anmäler sig till långa matten har de som skrivit minst ett godkänt prov tidigare stigit från 42 procent hösten 2018 till drygt 65 procent nu i höst.
Också korta matten skrivs om klart oftare än förr. Antalet som anmälde sig till ett redan godkänt prov i kort matte har mer än fördubblats på tre år, och andelen av alla som anmält sig ökade från drygt 12 till drygt 20 procent mellan hösten 2018 och hösten 2022.
Enligt Robin Lundell, specialsakkunnig på Studentexamensnämnden, har matematiken alltid varit ett ämne som ganska många skriver om.

ANDRA LÄSER