Det blir ingen hamnstrejk

Strejken när avblåst. Arbetsgivarnas företrädare Avantia har godkänt förlikningsman Jukka Ahtelas medlingsbud. En dyr affär, säger Avantia.

09.02.2018 08:20 UPPDATERAD 09.02.2018 13:34
– Arbetsgivarnas kostnader höjs i och med den här lösningen. Beroende på hur de enskilda hamnarna har organiserat det kan lönekostnaderna stiga med 10-15 procent, säger Vesa Laine på Avantia, i ett pressmeddelande.
En strejk hade påverkat exporten och landets ekonomi i negativ riktning, och effekterna hade lätt spridit sig till andra samhällsområden.
– De strukturella förändringarna i kombination med löneförhöjningarna kan komma att höja enskilda hamnars omkostnader med 25 procent på de områden som hänför sig till avtalet. Vi måste ändå utvärdera situationen på basis av att en strejk hade påverkat nationalekonomin och exporten extremt hårt, säger Laine.
Den genomsnittliga månadslönen för de arbetstagare som berördes av de här förhandlingarna ligger på omkring 4200 euro.
Förhandlingarna gällde personal i hamnarna i Åbo, Nådendal, Raumo, Karleby och Uleåborg som jobbar som hamntillsyningsmän och kranförare. Oenigheterna bottnade i att fackförbunden AKT och Sjömansunionen vill att hamnbolagen i de fem städerna skulle gå med på att hamnövervakarna och kranförarna får ett separat avtal. Fram tills nu har de båda yrkesgrupperna följt kommunala avtal. De representeras av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

ANDRA LÄSER