Videoverk väcker viktiga obekväma frågor

Det strömmade Viirusgästspelet Konflikt tacklar ett svidande ämne med mer finess än högbudgetproduktioner och undviker de värsta fallgroparna.

Skådespelarna Ole Øwre och Elisa Makarevitch i verket Konflikt.
Att i ett kreativt verk tackla ett brännande ämne samtidigt som händelserna utvecklas i realtid är riskabelt, vare sig det gäller en pandemi eller en oändligt seglivad och allt ensidigare evighetskonflikt. Om HBO-filmen Oslo stupade än värre på grund av sin slipade högbudgetutformning och sina huvudpersoners hopplöst ambitiösa ideal så är det strömmade Viirus-gästspelet Konflikt, på samma breda tema, en uppfriskande kontrast såväl till utformning som till fokus. Ändå understryker den på andra, subtilare sätt vilken bitter inspirationskälla en verklig, konkret, levande orättvisa är också med de bästa och mest genomtänkta intentioner.

ANDRA LÄSER