Småbarnspedagogiken kräver olika yrkesgrupper med olika utbildning

Man får en känsla av att i Sverige vågar man säga det som man inte vågar säga i Finland: förskollärarna är lärare och i förskolorna är det klart att det finns en skillnad mellan barnskötare och förskollärare.

Man tror ofta att gräset är grönare på den andra sidan, men när man väl hoppar över till den andra sidan märker man att gräset är lika grönt eller lika brunt på båda sidorna. Efter att nu ha gjort min halva praktik i Sverige inom mina magisterstudier i pedagogik kan jag konstatera en sak – Sverige är inte så mycket bättre än vad vi tror, speciellt inte när det gäller förskollärares yrkesidentitet och yrkesprofession.
Min tid som barnträdgårdslärarstudent, både på kandidatnivå och på magisternivå, har präglats av litteratur och forskning från vårt grannland Sverige. Man får lätt en bild av att förskolan i Sverige är mycket mer välutvecklad än vad den är i Finland. Förskollärare får ofta också mycket mer betalt än vad deras kollegor, barnträdgårdslärarna, i Finland får. Man får en känsla av att i Sverige vågar man säga det som man inte vågar säga i Finland: förskollärarna är lärare och i förskolorna är det klart att det finns en skillnad mellan barnskötare och förskollärare.
Men efter att jag började min praktik här i Sverige blev jag nästan rent av chockad! Här finns det bara en massa pedagoger och ämnet om att det finns en skillnad mellan barnskötare och förskollärare är precis lika tabubelagt som det är i Finland. Plötsligt var gräset inte så mycket grönare, det till och med skiftar lite i brunt. Att kalla alla för pedagoger är problematiskt och något vi behöver komma ifrån. Å ena sidan är det en kränkning mot barnträdgårdslärarna och deras utbildning, å andra sidan är det att lägga press på barnskötarna och deras kompetens – en kompetens som de inte bemästrar efter en yrkesutbildning.
Att kalla sig för pedagog innebär att man gått en högre, pedagogisk utbildning. Det sorgliga är att diskussionen kring detta ofta går till att barnskötarna känner sig kränkta och att man tror att barnskötarna inte är lika mycket värda. Alla de olika yrkesgrupperna behövs inom småbarnspedagogiken, men det betyder inte att alla är pedagoger. För att vara professionell behöver man förstå skillnaden mellan en barnskötare och en barnträdgårdslärare, och kunna inse att båda behövs.
Barnskötarna går en yrkesutbildning medan barnträdgårdslärarna går en universitetsutbildning, redan detta är en stor skillnad. En universitetsutbildning ger förstås inte en garanti för att man blir en duktig barnträdgårdslärare, men utbildningen ger goda förutsättningar för att barnträdgårdslärare skall kunna göra ett bra arbete. Det som man heller inte ofta vill medge är att barnträdgårdslärarna skulle vara lärare, vilket känns helt absurt 2018. En barnträdgårdslärare är lika mycket lärare som en klasslärare, nu är det dags att börja inse det.
Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2016) som trädde i kraft augusti 2017 ger småbarnspedagogiken helt nya krav och förutsättningar. En praxis som innebär att ingen längre kan vara ”bara barnskötare” eller ”bara barnträdgårdslärare”. För att kunna fullfölja det uppdrag som småbarnspedagogiken i dag har krävs det utbildad och professionell personal från båda yrkesgrupperna. Det som dock bör understrykas är att den nya planen betonar pedagogik och barnträdgårdslärarens ansvar, detta betyder att även Utbildningsstyrelsen vill markera att det finns en skillnad mellan barnskötare och barnträdgårdslärare.
Småbarnspedagogiken är början till det livslånga lärandet vilket betyder att det krävs att det finns sakkunnig personal med tillräcklig kunskap inom småbarnspedagogiken. Grunderna för planen för småbarnspedagogik lyfter fram pedagogisk dokumentation, barnträdgårdslärarens övergripande ansvar för verksamhetens planering, genomförande, utvärdering och utveckling.
Dessutom är det barnträdgårdsläraren som skall ansvara för barnets plan som görs tillsammans med vårdnadshavarna. Allt detta är sådana uppdrag som kräver kompetens, utbildning och kunnande. Det räcker inte med en yrkesutbildning för att klara av dessa krav och uppdrag. Det krävs att det finns utbildade barnträdgårdslärare som har kunskap inom dessa områden. Det är vår utbildning som ger oss förutsättningarna för att kunna ta oss an dessa krav och uppdrag. Det finns inte bara en massa pedagoger, i stället finns det olika yrkesgrupper med olika utbildning som tillsammans ser till att fostran, undervisning och vård av barn uppfylls.
Vi har alla specialkunnande och tillsammans bildar vi ett mångprofessionellt arbetsteam.

Jeanette Koskinen

Helsingfors

ANDRA LÄSER