Diabetesläkemedel slut i apoteken – används också för viktminskning

Läkemedlet ozempic som ges som injektion mot diabetes typ 2 är så gott som slut på landets apotek, och mer beräknas anlända först mot slutet av oktober. En orsak till den ökade efterfrågan är att läkemedlet börjat användas också för bantning.

Diabetesläkemedlet ozempic har visat sig fungera också för att underlätta viktminskning. För tillfället är läkemedlet så gott som slut i apoteken.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
26.09.2022 16:25
Redan i augusti slog Diabetesförbundet larm om att det förekom leveransstörningar för läkemedlet ozempic som tas som injektion. I mitten av september skulle bristen vara åtgärdad, men så gick det inte. 
– Vi säljer ozempic i tre olika styrkor och för två av dem är preparatet helt slut överallt. Av den svagaste dosen finns lite kvar i några apotek, men i huvudstadsregionen är det också slut, säger Kati Vuorikallas, farmaceutisk direktör vid Universitetsapoteket.
Enligt Fimea, som övervakar och utvecklar läkemedelsområdet, väntas störningen för dosen på ett milligram pågå till den 24 oktober, för de mindre doserna lite kortare.
Ozempic används för att hålla blodsockret nere hos personer med diabetes typ 2. På senare tid har efterfrågan på läkemedlet ändå ökat också utanför den här gruppen. Orsaken stavas semaglutid, som är läkemedlets verkande ämne och ett derivat av tarmhormonet GLP 1. 
Semaglutidet har visat sig ha också en annan eftertraktad funktion: det främjar viktminskning. Följaktligen är det inte bara personer med typ 2 diabetes som använder det, utan också personer som har ett behov av att gå ned i vikt. 
Enligt apotekartidningen Apteekkari handlar det om en banbrytande upptäckt. Genom att injicera en ungefär dubbelt så stor dos semaglutid som i vården av diabetes typ 2 kan man nå betydande viktminskning, då ämnet förutom att öka insulinproduktionen i bukspottskörteln också minskar aptiten.
Enligt en studie som publicerats i New England Journal of Medicine hade försökspersonerna som fått semaglutid gått ned med i snitt 15 procent av sin vikt under 68 veckor, mot 2,4 procent i kontrollgruppen.
Också läkemedelsbolaget Eli Lilly, som tillverkar det snarlika läkemedlet trulicity i samma läkemedelsgrupp, varnar nu för att läkemedlet kan ta slut och vädjar om att inga nya medicineringar ska påbörjas för att trygga tillgången för dem som redan använder det.

Viktig medicin mot diabetes typ 2

Semaglutid är ändå inte tillgängligt för vilken bantare som helst. Ozempic är receptbelagt, och kräver att en läkare förskrivit det. Elina Pimiä, sakkunnigöverläkare på Diabetesförbundet, hoppas att personer med diabetes typ 2 prioriteras när tillgången tryter.
– Det är klart att då det inte finns tillräckligt med medicin så är det etiskt riktigt att begränsa användningen till personer som hör till det primära användningsområdet.
Åtminstone tills vidare ersätter Folkpensionsanstalten inte utgifter för läkemedlet då det används i vården av fetma, men nog då det handlar om diabetes typ 2. För fetma finns andra läkemedel som omfattas av ersättningen.
– Ozempic är en viktig och central medicin för många med typ 2 diabetes, och alla avbrott i en regelbunden medicinering kan försvaga blodsockerbalansen, säger Elina Pimiä,
I apotekens sortiment finns inte något annat läkemedel för diabetes typ 2 med samma verkande ämne som ozempic.
– Det betyder att vi inte kan ersätta läkemedlet med ett annat. Om vi inte kan leverera medicinen måste kunden diskutera med sin läkare om hur vården ska fortsätta. Semaglutid finns visserligen också som tablett, men om man vill byta injektionen mot tabletter måste man hur som helst få läkarens ordination på det, säger Kati Vuorikallas på Universitetsapoteket.
Elina Pimiä ger alla som använder någon medicin som reglerar blodsockret rådet att följa med blodsockerhalterna noggrant om det blir avbrott i medicineringen.
– Har man insulinvård kan man vid behov höja insulindoserna, men om blodsockret ändå stiger ska man kontakta sin diabetesskötare. För att byta medicin behövs ett vårdbeslut av en läkare, säger Pimiä.
Avbrottet i läkemedelsleveranserna gäller ändå inte insulin, som är livsviktigt för personer med diabetes typ 1, betonar Pimiä.
– I så fall hade situationen varit livsfarlig.
Aamulehti var först med nyheten om läkemedelsbristen. 

ANDRA LÄSER