Revolt och omsorg, och en dos pk-akademikerprosa

Erik Bergqvist har läst det finlandssvenska temanumret av den svenska tidskriften Kritiker. Han stör sig på att ganska enkla tankar formuleras tillkrånglat och Mumin är förstås också med på ett hörn.

En av essäerna i senaste numret av Kritiker handlar om exploateringen av Mumin.
Nummer 57-58 av den svenska tidskriften Kritiker har rubriken ”Revolt och omsorg i finlandssvensk litteratur”. De finlandssvenska gästredaktörerna Valter Sandell och Kaneli Johansson börjar emellertid med att hänvisa till en amerikansk essä, av Hunter Bolin och Sophie Whittemore, om de senaste årens trender i politisk amerikansk poesi. Denna essä, förklarar redaktionen, har varit en utgångspunkt, genom bidrag som velat undersöka ”hur den finlandssvenska litteraturens transformativa kapacitet kan äga rum men bortom det explicit politiska och producera nya känsligheter och sätt att betrakta och vara i världen”.

ANDRA LÄSER