Ingen omröstning i fråga om Vasa centralsjukhus – gårdagens möte avslutades tvärt efter oenighet i utskottet

I dag avbröts behandlingen av landskapsreformen, innan Social- och hälsovårdsutskottet hann rösta om Vasas omfattande jour. Nästa vecka fortsätter utskottet med valfrihetslagen.

SPT
28.09.2018 09:44 UPPDATERAD 28.09.2018 10:38
På torsdag behandlade Social- och hälsovårdsutskottet hur de ska gå vidare med medborgarinitiativet som skulle låta Vasa centralsjukhus hålla kvar sin omfattande jour. Många hade väntat sig en omröstning på torsdagens kvällsmöte, men mötet blev bara tjugo minuter långt. Inte heller på fredagen kom utskottet till skott.
Regeringspartiernas utskottsmedlemmar är oeniga. Enligt Helsingin Sanomat skulle Centerns Pekka Puska och Martti Talja vara beredda att ge Vasa sin jour, men Samlingspartiets kandidater opponerar sig.
Det var i december 2016 som riksdagen godkände en lagändring som gör att Vasa centralsjukhus inte får status som sjukhus med omfattande jour i samband med vårdreformen.
Lagändringen innebär att patienter från Österbotten i framtiden i hög grad ska hänvisas till centralsjukhuset i Seinäjoki, som i sin tur har medgett att de inte har beredskap att betjäna patienter på svenska.
Under våren 2017 skrev närmare 70 000 personer under medborgarinitiativet som kräver att lagen ändras så att även Vasa centralsjukhus får status som sjukhus med omfattande jour.

ANDRA LÄSER