Robothundar ger försmak av framtiden i Böle

Robotarna har inte kommit för att ta människornas jobb, utan för att sköta monotona och hälsovådliga uppdrag. Det var budskapet när några av de senaste trenderna inom robotik förevisades i köpcentret Tripla i Helsingfors.

Robotar som sändebudet Taika (till vänster) och hunden Spot ska bland annat bespara människan från meningslösa arbetsuppgifter och förbättra tryggheten på arbetsplatser. Det tror Telias utvecklingsdirektör Marko Lepola (till vänster), Telias 5G-direktör Janne Koistinen, forskaren Taru Hakanen på VTT och köpcentret Triplas direktör Kati Kivimäki.
Tobias Pettersson
22.09.2021 17:52 UPPDATERAD 22.09.2021 22:44
På onsdagsmorgonen möttes köpcentret Triplas kunder i Böle av en futuristisk syn. Bland affärerna på våningen på gatuplanet huserade två servicerobotar i uppvisningssyfte: ett rullande sändebud och en fyrbent "hund" med en lång griparm som huvud.
Den rullande roboten är teleoperatören Telias matkurir Taika, som under sommaren levererat måltider till Triplas hotellgäster. Till Taikas trumfkort hör enligt Telias 5G-direktör Janne Koistinen förmågan att kartlägga sin omgivning och kommunicera med andra operativsystem genom 5G-uppkoppling.
Taika rör sig mellan köpcentrets våningar med hiss.
– Roboten har inga händer och kan inte trycka på knappar, men robotens och hissens system kommunicerar med varandra så att roboten kan beställa hisskjuts, säger Koistinen.
– Hissen förstår i sin tur att den transporterar en robot och beter sig annorlunda, säger Telias utvecklingsdirektör Marko Lepola.
Lepola berättar vidare att roboten navigerar i köpcentret enligt vissa rutter med hjälp av en inprogrammerad karta.
– Roboten söker den bästa rutten och tar sig runt hinder. Den är programmerad så att kollisioner inte ska kunna inträffa, säger Lepola.
Enligt köpcentrets direktör Kati Kivimäki har Taika varit en framgång bland kunderna.
– Många har kommit till hotellet enkom för att få sina måltider levererade av roboten. I synnerhet barn är väldigt nyfikna, säger Kivimäki.

Öppnar dörrar

Taika har i dag sällskap av en något mer avancerad konstruktion, den fyrbenta robothunden Spot som forskaren Taru Hakanen vid Teknologiska forskningscentralen VTT styr med hjälp av en fjärrkontroll.
Robothunden har utvecklats av det amerikanska företaget Boston Dynamics och kostat närmare 200 000 euro. Den är bland annat utrustad med fem kameror som ger 360 graders sikt.
– Till fördelarna hör att roboten kan röra sig i ojämn terräng, till exempel gå i trappor och ta sig fram i snö, säger Marko Lepola.
Robothunden har en lång hals som i utsträckt läge för tanken till en plesiosaurus från juratiden. I ändan på halsen finns en hand, eller ett slags gripklo, som klarar av motoriskt mer krävande uppgifter.
– Den kan till exempel öppna en dörr eller vrida på en ventil, uppgifter som det tagit lång tid för robotar att bemästra, säger Taru Hakanen.
På fjärrkontrollens skärm ser Hakanen samma bild som roboten ser i livesändning. Om hon trycker på ett dörrhandtag i bilden går ett kommando till roboten om att öppna dörren.
– Själva styrningen påminner om ett Playstationspel. Man behöver inte vara ingenjör för att bemästra den. Roboten kan inte heller styras in i väggen eller rakt på en människa. Den stannar om det finns risk för kollision, säger Hakanen.
Den amerikansktillverkade robothunden Spot, som här hanterar ett ben av skumgummi, kan bland annat öppna dörrar och vrida på ventiler med sin arm, eller käft.

Kan sköta farliga jobb

I motsats till Taika är hunden i nuläget inte en kundservicerobot. Den är främst avsedd för arbeten inom industri och logistik.
– Inom industrin kan de här robotarna framför allt förbättra arbetssäkerheten. De kan skickas in för att utföra de farliga jobben till exempel inom gruvindustrin eller den kemiska industrin, eller bistå vid olyckor, säger Marko Lepola.
Robotarna drar till sig en hel del uppmärksamhet. En flicka närmar sig hunden, men blir lite betänksam och tar sin pappa i handen. I den framtidsvision som Telia och VTT skisserar kommer det att vimla av den här typen av robotar då flickan hunnit bli vuxen.
– Servicerobotik är utan vidare framtidens melodi. Robotar i korridorerna blir vardag, även om största delen troligen jobbar med till exempel transport och förpackning utom synhåll för kunderna, säger Triplachefen Kivimäki.

Sida vid sida

Framtidsscenariot öppnar för den känsliga frågan om robotarna kommit för att ta människornas jobb.
– Jag skulle snarare säga att de kompletterar varandra. Handels- och servicesektorn har just nu stor brist på arbetskraft som robotar kan avhjälpa, säger Kivimäki.
Hon får medhåll av Lepola på Telia och Hakanen på VTT.
– Pizzabudet kanske inte levererar pizzan själv i fortsättningen, utan styr fem servicerobotar till rätt adresser, säger Lepola.
– Jobb som kanske inte är så meningsfulla, till exempel att köra en truck 100 meter fram och tillbaka på ett industriområde åtta timmar per dag i tiotals år, kan vara bättre att överlåta åt roboten, säger Hakanen.
Hon framhåller också att utvecklingen inom robotiken gått framåt med sjumilakliv under coronapandemin.
– Det har funnits ett stort behov av lösningar som minskar smittrisken, till exempel inom hälsovård och transport. I till exempel Asien har robotar också rört sig ute i samhället på ett helt annat sätt än förr, säger Hakanen, och tillägger att branschen upplever en tillväxt på tiotals procent per år.
I köpcenter får robotar med mänskliga drag troligen en större roll framöver. Roboten Taika kan kommunicera på finska, men interaktionen är begränsad.
– Finskan är ett mindre och svårare språk, men på engelska finns redan högt utvecklade lösningar, säger Hakanen.

Kan en finländsk kund som kanske känner sig folkskygg och försagd rentav hellre vilja ha att göra med en robot?

– Det kan hända att folk i en del lägen kan föredra roboten, men jag tror ändå kundservicen till stor del kommer att skötas av människor, säger Kati Kivimäki på Tripla.

ANDRA LÄSER