På saknadens och skuggornas hav

Bildkonstnären Jaakko Niemelä har rest på samma hav som sin far som var sjökapten och dog tidigt. Den enorma installationen i Tennispalatset berör alla sinnen.

Saknad och avsked har länge varit viktiga teman för Jaakko Niemelä som är aktuell med en stor utställning på Ham. Här: Nostalghia, 2019, stillbild ur videoanimation.
Hela Hams övre våning upptas av Jaakko Niemeläs installation med animationer, byggnadsställningar och ljus- och skuggeffekter. Verket har många år bakom sig, det har varit en långsam process. Delar av utställningen har tidigare visats i Raumo och i Oslo. Niemeläs utgångspunkt har varit att närma sig sin far som var sjökapten och dog när sonen endast var 26 år gammal. För sju år sedan reste konstnären med segelbåt till Svalbard, sedan över Atlanten med lastfartyg och också runt Kap Horn: samma rutter som hans far gjorde. Loggboken i utställningen visar Niemeläs anteckningar och skisser från resorna, samt fotografier.
ANDRA LÄSER