Röda Korset uppmuntrar grundskolelärarna i Finland med utmärkelse

Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning tilldelas grundskolelärarna.

Lärarna i grundskolan får Röda Korsets utmärkelse på grund av deras viktiga insats under coronakrisen.
Röda Korset beviljar den årliga utmärkelsen Humanitär handräckning till lärarna i Finlands grundskolor. Det skriver organisationen i ett pressmeddelande.
Med utmärkelsen uppmuntrar Röda Korset också lärarna att lyfta fram epidemins långvariga inverkningar på barns och ungdomars välbefinnande.
Dessutom är utmärkelsen även ett tack till de 40 000 lärare som snabbt anpassade sig till den nya situationen som coronaviruspandemin medförde.
"Lärarnas insats har varit nödvändig för att elevernas skyldighet och samtidigt rätt till inlärning förverkligas också i undantagsförhållanden", säger Kristiina Kumpula, Finlands Röda Kors generalsekreterare, i pressmeddelandet.
Finlands Röda Kors beviljar utmärkelsen årligen till en särskilt förtjänt person eller sammanslutning som genom sina åtgärder har främjat humanitära teman, värden eller verksamhet.

ANDRA LÄSER