Personer med invandrarbakgrund oftare misstänkta för brott i Sverige

En ny studie i Sverige visar att utrikesfödda och deras barn har 2,5–3 gånger oftare varit brottsmisstänkta än svenskfödda med svenskfödda föräldrar. Svenskar med föräldrar från Afrika sticker ut. Studien väcker diskussion.

Utrikesfödda och deras barn är överrepresenterade i statistiken över brottsmisstänkta i Sverige – här en bild från centrala Stockholm – visar en studie från Brottsförebyggande rådet.
25.08.2021 18:30 UPPDATERAD 25.08.2021 20:42
Det är Brottsförebyggande rådet (Brå) som publicerade studien på onsdagen. Senast Brå gjorde en jämförelse mellan brottslighet hos utrikesfödda respektive personer födda i Sverige var 2005. Sedan dess har mycket hänt och röster har höjts för en ny undersökning.
Den nya rapporten bygger på statistik över personer som varit misstänkta för brott åren 2015–2018.
Resultatet visar att av svenskfödda med svenskfödda föräldrar har 3 procent misstänkts för brott under de fyra åren. Av svenskfödda med båda föräldrarna utrikesfödda har 10 procent misstänkts för brott. Bland utrikesfödda var andelen 8 procent.

ANDRA LÄSER