Ny generalplan går vidare med små ändringar – "Förstör naturområden"

Fritidshus ska kunna byggas på strandtomter och småhusområden ska också omfattas av vatten- och avloppsnätverket. Med dessa små ändringar hoppas Esbo äntligen kunna godkänna generalplanen för mellersta och norra Esbo.

Stadsplaneringscentralens vision om hur ett bostadskvarter i norra Esbo kunde se ut efter att den nya generalplanen möjliggör nya bostadsområden.
– Det man strävar efter är att Esbo ska kunna växa också norrut, för vi kan inte längre enbart bygga tätare i södra Esbo. Det måste ändå ske behärskat, så att vi skyddar värdefulla naturområden och samtidigt bevarar möjligheten att bedriva jordbruksnäringar i Esbo. Vi har förhandlat och kompromissat, nu hoppas vi verkligen att generalplanen för mellersta och norra Esbo kan godkännas, för alla partier har gjort kompromisser, säger Christina Gestrin (SFP).
ANDRA LÄSER