Naturskyddsförbund vill öka jakten på vitsvanshjort

Vitsvanshjorten orsakar trafikolyckor, skada på odlingar och bär med sig fästingar. Därför borde den läggas till på listan över invasiva arter, anser Finlands Naturskyddsförbund.

Det finns över 100 000 vitsvanshjortar i Finland. Naturskyddsförbundet vill se effektivare jakt och samtidigt att kronhjorten etableras som viltföda.
Finlands Naturskyddsförbund anser att vitsvanshjorten ska införas på den nationella förteckningen över främmande arter senast år 2030.
Vitsvanshjorten togs in på 1930-talet från Nordamerika. I dag finns det 109 000 individer i Finland. Störst är stammen i södra och sydvästra Finland.
Naturskyddsförbundet motiverar sin ståndpunkt med att vitsvanshjorten orsakar trafikolyckor och skador på såväl yrkesmässiga och privata odlingar som på den naturliga växtligheten. Dessutom bär den på fästingar som sprider borrelios och TBE.
Men för att vitsvanshjorten ska kunna betraktas som en främmande art, behövs samtidigt andra åtgärder, påpekar förbundet i ett pressmeddelande. Enligt naturskyddsförbundet måste kronhjorten aktivt införas i Finland för att storviltet ska ha tillräckligt med naturlig föda. Kronhjorten hör till den europeiska faunan och har spritt sig i Finland på egen hand. Dessutom anser naturskyddsförbundet att jaktlicenserna på lo borde minska. Lodjuret äter hjort.
Naturskyddsförbundet anser dessutom att vitsvanshjorten borde tas bort från kvotjakten. På så sätt skulle jakten öka, och byråkratin minska.
Läs också: Nya arter hot mot Europas natur
ANDRA LÄSER