Esbo konkurrensutsätter färdtjänst för äldre personer och funktionsnedsatta

Esbo stad konkurrensutsätter färdtjänsten för äldre personer och funktionsnedsatta. Målet är att ha gemensamt system för färdtjänsten så att den uppfyller de kriterier som finns i lagen för social- och handikappstjänster.

Färdtjänsten för äldre personer och funktionsnedsatta ska konkurrensutsättas i Esbo och många västnyländska kommuner.
Niclas Lönnqvist
03.09.2018 20:00
Esbo leder en grupp som framställer konkurrensutsättningen. Till gruppen hör också Lojo, Kyrkslätt, Raseborg, Grankulla, Hangö och Sjundeå. Den som tar emot beställningar och den som sköter om skjutsar ska konkurrensutsättas. I Esbo har Lähitaksi nu hand om skjutsar.
– Lähitaksi är en potentiell operatör också i framtiden, men det finns också andra intresserade. Vi hoppas på nya idéer av de som erbjuder tjänsterna. Klienten ska på förhand veta vem som är chaufför och så blir det möjligt att kunna följa med var bilen är, säger projektchef Pasi Ojaniemi på Esbo stads logistikavdelning.
Konkurrensutsättningen sker i etapper så att förmedlaren konkurrensutsätts i höst och skjutsarna i början av nästa år.
– Jag hoppas och tror att klienterna kommer att märka en förbättring i tjänsten och att det blir lättare att beställa skjutsar. Klienterna i Esbo har varit nöjda med nivån på skjutsarna och det hoppas vi att fortsätter också efter konkurrensutsättningen.
Ojaniemi tror att intresset för att sköta färdtjänsten blir stort.
– Det är fråga om en ganska stor tjänst och vi har redan i augusti fört preliminära diskussioner med potentiella aktörer. Utifrån de här diskussionerna är många operatörer med i kampen, säger Ojaniemi.
Esbo social- och hälsovårdsnämnd ska i oktober ta ett beslut om hurdan tjänsten ska vara. Det är också meningen att klienter ska få möjlighet att testa systemet under en prövotid.
– Klienter ska ha möjlighet att beställa skjutsar och också åka under prövotiden. Utifrån klienternas erfarenheter formas sedan tjänsten. Representanter från olika handikapporganisationer, åldringsvården och kommuner deltar i planeringen, säger Ojaniemi.
Esbo stad sköter i fortsättningen om färdtjänsten för samtliga kommuner i Västra Nyland, men varje kommun beslutar fortfarande om det område som klienten kan använda färdtjänsten.
– Man kan inte åka från Esbo till Hangö, även om man i Hangö använder sig av samma operatör av färdtjänst, säger Ojaniemi.

ANDRA LÄSER