Frekvent bastubad minskar risken för stroke

Den som ofta badar bastu minskar drastiskt risken att drabbas av stroke. En studie från Östra Finlands universitet visar att risken för stroke minskade med 61 procent bland de medverkande som sätter sig i en bastu 4-7 gånger i veckan.

Personer som badar bastu 4-7 gånger i veckan mer än halverar risken att drabbas av stroke, enligt en ny studie från Östra Finlands universitet.
05.05.2018 12:39
Tidigare studier har visat att bastubad har positiva hälsoeffekter och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och problem med högt blodtryck. Den nya undersökningen från Östra Finlands universitet har publicerats i tidskriften Neurology och slår fast att bastubad även har positiva effekter vad gäller stroke, en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar.
I studien har levnadsvanorna hos fler än 1 600 kvinnor och män kartlagts och resultaten har justerats för en stor mängd riskfaktorer som rökning, motionsvanor, kroppsmassa och alkoholvanor.
Även personer som "bara" badade bastu 2-3 gånger i veckan gynnades hälsomässigt. Men i den gruppen var effekten betydligt mindre, risken för stroke minskade med 14 procent.
Den typ av bastubad som har undersökts i studien är klassisk finsk bastu, med hög luftfuktighet och en temperatur på mellan 70 och 80 grader. I undersökningen har ingen hänsyn tagits till hur lång tid de medverkande tillbringat i bastun, men tidigare studier har visat att ett långt bastubad är ett hälsosamt bastubad.

ANDRA LÄSER