Aga är en eufemism som syftar på misshandel av barn i uppfostringssyfte

"Barn behöver vägledning, och de behöver tålmodig fostran som helst är steget före."

03.11.2021 21:15
”Med hårdare händer” … Centralförbundet för barnskydd har nyligen gett ut en rapport över förändringar i attityder till fostran. Undersökningen är återkommande, och över tid har attityderna förändrats till det bättre. Denna gång är förändringen oroväckande. Fysisk aga av barn har varit förbjuden i vår lagstiftning sedan 1984. Men i den senaste undersökningen uppger fler än tidigare acceptans av fysisk aga, och över 30 procent uppger sig ha grabbat tag i barn hårdhänt, eller rentav skakat barnen, i jämförelse med fjorton procent 2017. Skrämmande många i de yngre årgångarna kunde inte svara på frågan om fysisk aga är tillåtet.
Sedan till definitioner. Aga är en eufemism som syftar på misshandel av barn i uppfostringssyfte. Misshandeln kan vara fysisk, som att slå, grabba tag i barnet hårdhänt och så vidare. Psykisk misshandel innebär att man hotar barnet, skriker åt barnet, talar nedsättande om och till barnet, eller vägrar ge barnet uppmärksamhet. Ibland handlar det inte om något uppfostringssyfte, utan helt enkelt om att ge sig på barnet för att man själv är utmattad och uppgiven, och inte har någon att vända sig till för att få stöd och hjälp. Detta illamående går över generationer: den som blivit misshandlad i sin barndom löper större risk att misshandla sina egna barn. Att ensam hitta nya modeller är inte lätt. Risken finns att kärleksfullhet och ömhet uppfattas som släpphänthet. Ännu värre är att koppla kärlek med aga: ”Mamma älskar dig så mycket, lilla vän, och därför får du smäll”. Men överföringen av destruktiva modeller går att bryta, och det är många som lyckats med det.

ANDRA LÄSER