Trekampen | SFP:s starka namn i Västnyland jobbar mot samma mål

Det fjärde mandatet ligger högt på listan. I Västnyland har SFP-kandidaterna Thomas Blomqvist, Anita Westerholm och Henrik Wickström alla olika bakgrund och erfarenheter – men tävlar om samma väljare.

SFP:arna Thomas Blomqvist, Anita Westerholm och Henrik Wickström tävlar alla om samma väljare i Västnyland. Veteranpolitikern Blomqvist har ett stabilt stöd sedan tidigare, men både Westerholm och Wickström lockar fler väljare varje val.
Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
19.03.2023 18:41 UPPDATERAD 20.03.2023 11:16

ANDRA LÄSER