Högskolorna tar sikte på en normalare vardag – men hybridarbetet lever kvar

Vid Arcada i Helsingfors kommer man i framtiden att kunna arbeta 60 procent på distans – om ens arbetsuppgifter medger det.

Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors har passat på att göra lokalerna mer anpassade för en kombination av jobb på campus och distansarbete.
När SPT ringer Hanna Donner, kommunikationschef vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors, råkar hon sitta och skriva på en uppdaterad rekommendation om hur munskydd ska användas på campus.
– Även om myndigheterna har öppnat upp för att var och en kan bedöma när man ska bära munskydd så kommer vi på Arcada att rekommendera att alla fortsätter att använda munskydd. Det gäller i synnerhet större grupper och övningar där man är nära varandra. Vi vill bland annat skydda dem som av någon anledning inte har kunnat ta vaccin.
Donner säger att rekommendationen preliminärt gäller åtminstone i oktober.

Ny policy för distansarbete

På Arcada gäller också en rekommendation om att arbeta på distans ända till den 15 oktober, alltså lika länge som den nationella rekommendationen gäller.
Därefter återgår arbetet mot det normala, men inte helt. Många anställda vill gärna fortsätta att jobba delvis på distans, och Arcada kommer efter mitten av oktober att ha policyn att man ska jobba minst 40 procent på campus.
– På det sättet garanterar vi att arbetsgemenskapen bibehålls och att den interna kommunikationen fungerar också i framtiden. Och ifall ens arbetsuppgifter kräver att man är på plats på campus så är man förstås det. Det är jobbets karaktär som styr, säger Donner.
Regeln att man får jobba upp till 60 procent på distans kommer att finnas kvar under överskådlig framtid. Arcada har utnyttjat det ovanliga coronaläget till att anpassa sina lokaler för ökat hybridarbete.
– Vi gjorde det i våras efter att personalen fick säga sin åsikt i en enkät. Nu har vi inte egna bord. Vi har olika utrymmen för tyst arbete, små och stora möten och så vidare som man kan välja enligt behov. Vi satsar också på att personal från olika enheter möts i vardagen så att man inte bara träffar sina närmaste kolleger, säger Donner.
Vid Arcada har man varit måna om att de studerande inte ska tappa den fysiska kontakten med högskolan helt, konstaterar kommunikationschefen Hanna Donner.

Studerandena återvänder

När det gäller studierna och undervisningen har Arcada hållit sig till den plan man gjorde upp i våras.
Man har satsat på att erbjuda onlinealternativ i undervisningen, och i närundervisningen har man prioriterat den undervisning som kräver att man träffas fysiskt.
– Samtidigt har vi varit måna om att alla studerande ska ha någon del av studierna som är på campus, till exempel praktiska laborationer, grupparbeten och mindre workshopar.
– Jag har själv arbetat på distans, men nu börjar studierna småningom återgå till det normala, och till exempel har lunchrestaurangen öppnat på nytt. Det är roligt att det blir mer liv på campus igen. Målet är att alla studerande ska få vara på campus, säger Donner.

Detta gäller vid ÅA, HU och Hanken

Åbo Akademi:
Distansarbete: Den allmänna rekommendationen om distansarbete slopades i måndags. Distansarbete sker enligt överenskommelse med närmaste chef. En modell för hybridarbete, där man kombinerar närarbete och distansarbete, ska testas vid bland annat förvaltningen och biblioteket från mitten av oktober.
Munskydd: Rekommenderas på campus. Alla bör använda munskydd i gemensamma utrymmen där det kan röra sig många människor. I det färska meddelandet om distansarbete (se ovan) heter det att munskydd rekommenderas "om tillräckligt avstånd inte kan hållas". ÅA förser anställda och studerande med munskydd om arbetet eller studierna så kräver.
Studier och undervisning: Under studieårets första period, till slutet av oktober, ska kurser med under 30 deltagare i första hand ordnas på campus, med distansmöjlighet för de som inte kan vara på plats. För kurser med 30–50 deltagare bedöms det från fall till fall om de ordnas på campus, som hybridundervisning eller helt online. Kurser med över 50 deltagare ordnas huvudsakligen online. ÅA ger snart besked om hur undervisningen ska fungera under period 2.
Helsingfors universitet:
Distansarbete: Rekommendationen om distansarbete upphörde den 30 september. Under oktober övergår man stegvis till hybridarbete, och de anställda och deras chefer kommer överens om hur man arbetar. Man kan arbeta helt eller delvis på campus om den anställda och chefen anser att det är den bästa lösningen.
Munskydd: Kan användas efter övervägande, i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer. För närundervisningen tillhandahåller universitetet munskydd för studenterna och lärarna.
Studier och undervisning: Närundervisning kan ordnas för grupper med högst 50 studenter. Det ordnas också hybridundervisning, antingen så att en del studenter är på plats och övriga är på distans, eller så att en del undervisning för alla studenter är på campus och resten är distansundervisning. Från och med november utökas närundervisningen till exempel genom att gruppstorlekarna ökas.
Hanken:
Distansarbete: Rekommendationen om distansarbete upphör när studieårets andra period börjar den 25 oktober. Möjlighet att delvis arbeta på distans kommer att finnas kvar för de som har sådana arbetsuppgifter där det fungerar.
Munskydd: Hanken följer Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer om att använda munskydd efter eget omdöme, och rekommenderar munskydd i lokaler där många människor är nära varandra.
Studier och undervisning: Campus i Helsingfors och Vasa är öppna för examensstuderande med nyckel. Mycket av undervisningen sker på distans under period 1, men mindre grupper kan ha närundervisning. Under period 2, som startar den 25 oktober, hoppas Hanken ha öppna lokaler även för andra studenter. Då hoppas Hanken även kunna införa mera närundervisning. Det ska dock vara möjligt att studera på distans hela hösten.
Källa: Sammanställningen är ett sammandrag som bygger på information på nätet och på samtal med högskolorna.

ANDRA LÄSER