Global kartläggning: Tilliten till vaccin lägst i Europa

En tredjedel av fransmännen tvivlar på att vacciner är trygga. Tilliten till vaccinationer är högst i fattiga länder, och svagast i rika, visar en global undersökning.

Ett barn vaccineras mot svininfluensa i Frankrike år 2009.
En femtedel av européerna anser att vacciner inte är trygga, eller tvivlar om de är det. Det visar en undersökning om attityder till vaccinationer samt till hälsovården och vetenskapen överlag, publicerad av brittiska Wellcome Trust. Lägsta tilliten till vaccinationer finns i östra Europa, där bara 17 procent anser att vacciner är effektiva. Också i västra Europa är tilliten låg, där över 20 procent anser att vacciner är trygga.
Vaccinskepticismen är allra högst i Frankrike, där en tredjedel inte är av samma åsikt om att vacciner är trygga. Nästan en femtedel av fransmännen är också av annan åsikt om att vacciner är effektiva, och en tiondel tycker att det inte är viktigt för barn att bli vaccinerade.
Globalt ansåg lite under 80 procent att vacciner är trygga. I Finland är tilltron till vaccinationer hög, hos oss ansåg 94 procent att det är viktigt att vaccinera barn.
140 000 personer i 140 länder svarade på undersökningen, som gjordes av Gallup på uppdrag av Wellcome Trust.
Läs också: HBL i Larsmo: Vaccinmotståndet har gått under jorden

Vaccinskepticismen högst i rika länder

Den starkaste tilliten till vaccinationer finns i Rwanda och Bangladesh, där nästan alla ansåg att vacciner är trygga. Rwanda har också den högsta tilltron till hälsovårdssystemet, 97 procent, jämfört med 76 procent globalt.
Tilliten till vaccinationer är högst i fattiga länder och svagast i rika, visar undersökningen. I Nordamerika och i norra Europa, dit Finland räknas, ansåg något över sjuttio procent att vacciner är trygga. I Västeuropa är andelen lägre, under sextio procent, och i Östeuropa är den bara 40 procent. I Östafrika och Sydasien är andelen över nittio procent.
– I utvecklingsländer, där dödliga sjukdomar såsom difteri, mässling och kikhosta är vanligare, har jag sett mödrar köa i timmar för att försäkra sig om att deras barn blir vaccinerat. Det är i rikare länder, där vi inte längre ser följderna som de här förebyggbara sjukdomarna kan ha, som människor är mer motvilliga. Denna motvillighet är en lyx som vi inte har råd med, säger Seth Berkeley, vd på brittiska Gavi Vaccine Alliance, till tidningen the Guardian.
Även om vaccinskepticismen är hög i vissa länder väljer de allra flesta föräldrar i världen att vaccinera sina barn. Enkäten visar att andelen föräldrar som uppgett att de inte vaccinerat sina barn är sex procent, vilket representerar fler är 188 miljoner föräldrar. Största andelen föräldrar som svarat att de inte vaccinerar sina barn finns i Kina, Österrike och Japan.
ANDRA LÄSER