FPA förlänger giltighetstiden för de temporära ändringarna i arbetslöshetsförmånerna

Under våren har Folkpensionsanstalten gjort en del temporära ändringar i arbetslöshetsförmånerna. Ändringarna fortsätter att vara i kraft fram till 31 december 2020.

Folkpensionsanstalten meddelar att de temporära ändringarna i arbetslöshetsförmånerna som gjorts till följd av coronaepidemin fortsätter att gälla till slutet av året.
De temporära ändringarna i arbetslöshetsförmånerna som gjorts till följd av coronaepidemin fortsätter att gälla till slutet av året, meddelar Folkpensionsanstalten (FPA).
Under våren har FPA underlättat situationen för permitterade och arbetslösa bland annat genom att slopa självriskdagar. Det är med andra ord möjligt att få arbetslöshetsförmån genast från den första arbetslöshetsdagen.
När det gäller permitteringar som börjat den 16 mars 2020 eller senare finns inte någon maximitid för arbetslöshetsdagpenningen. Från och med den 1 juli 2020 gäller maximitiden inte heller för andra som är helt eller delvis arbetslösa.
Arbetsvillkoret för löntagare har också förkortats temporärt från 26 veckor till 13 veckor. Från och med den 1 juli 2020 gäller den förkortade tiden för uppfyllande av arbetsvillkoret också mottagare av grunddagpenning.

ANDRA LÄSER