”Han tvingade in mig i ett hörn” – vid Åbo Akademi görs anmälningar om trakasserier ofta anonymt

När universitetsläraren Saara Ilvessalo offentligt uttryckte sin besvikelse över att Åbo Akademi inte vidtagit disciplinära åtgärder mot den man som trakasserat henne blev hon kontaktad av kvinnor med liknande erfarenheter. HBL har talat med två av dem.

"Det var ett obehagligt stressmoment." En av kvinnorna som HBL talat med fick anpassa sin arbetsbild för att undvika mannen som överföll henne. Bilden är arrangerad.
Dan Lolaxdan.lolax@hbl.fi
04.09.2022 06:01
I juni kritiserade Saara Ilvessalo, vikarierande universitetslärare vid Åbo Akademi, universitetet för att det inte vidtagit disciplinära åtgärder då hon trakasserats av en manlig kollega.

ANDRA LÄSER