Sprickan i Svenskfinland: Rödgröna kvinnor mot borgerliga män

Finlandssvenska kvinnliga väljare prioriterar välfärdsfrågor högre än finlandssvenska män som tycker att statsfinanserna är viktigare. Skillnaderna märks också i regeringspreferenserna: Nästan alla svenskspråkiga väljare vill se SFP i nästa regering medan Vänsterförbundet får större uppbackning av kvinnor och Sannfinländarna av män.

De finlandssvenska männen och kvinnorna har olika politiska preferenser visar tankesmedjan Magmas färska opinionsmätning. Kvinnor tycker att välfärdsfrågor är viktiga medan männen betonar ekonomin. På bilden riksdagskandidaterna Marcus Rantala (SFP), Eva Biaudet (SFP), Li Andersson (VF) och Joakim Strand (SFP).
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
15.03.2023 07:01 UPPDATERAD 15.03.2023 16:47
SFP fortsätter vara det dominerande partiet bland de finlandssvenska väljarna visar tankesmedjan Magmas färska opinionsmätning. Jämfört med Magmas undersökningar inför tidigare val är styrkeförhållandena mellan partierna stabila då de svenskspråkiga väljarna tillfrågas.
69 procent av de svenskspråkiga väljarna uppger den här gången att de röstar på SFP mot 70 procent i riksdagsvalet 2019.
9 procent säger sig rösta på SDP, 6 procent på Kristdemokraterna, 5 procent på Samlingspartiet, 4 procent på Sannfinländarna, 3 procent på De Gröna, 3 procent på Vänsterförbundet och 1 procent på Centern.
Vid en närmare inspektion av vad som ligger bakom partistödssiffrorna syns en intressant trend.
– Vi har sett samma utveckling i samhället i stort och också i Sverige: Män och kvinnor har olika preferenser, säger Mikko Majander, samhällsanalytiker på Magma.  
Hela 87 procent av de svenskspråkiga väljarna i Finland önskar att SFP ingår i nästa regering. De finlandssvenska väljarna vill se en blåröd eller en rödblå regeringskoalition efter valet. Partierna på ytterkanten, Sannfinländarna och Vänsterförbundet, har inte något större stöd som regeringsparti bland de svenskspråkiga.

Kvinnorna mer rödgröna

Men samtidigt framgår att svenskspråkiga kvinnor i högre utsträckning nämner Vänsterförbundet, SDP och De Gröna som önskvärda partier i nästa regering jämfört med svenskspråkiga män där stödet för Samlingspartiet och även Sannfinländarna är högre.
– 24 procent av de svenskspråkiga manliga väljarna skulle gärna se Sannfinländarna i nästa regering medan bara 8 procent av kvinnorna vill det. Det är tredubbelt så många män, påpekar Majander.
Vänsterförbundet skulle 29 procent av de svenskspråkiga männen gärna se i nästa regering, mot 42 procent av kvinnorna.
Polariseringen mellan manliga och kvinnliga väljare märks också i vilka ämnen som är viktiga.
– Sjukvård, äldreomsorg, barn, klimat och miljö är viktiga för kvinnor, medan män betonar statsfinanserna,  hushållens köpkraft och säkerhetspolitik.

De Gröna förlorare

Valkretsvis syns vissa förändringar: De Gröna går mot ett mycket dåligt val. Då 7 procent av de svenskspråkiga i Nyland i förra Magma-undersökningen sade sig rösta på De Gröna har siffran rasat till 1 procent den här gången. Samma trend syns i Egentliga Finland där De Gröna backar från 10 procent till 3 procent av de tillfrågade.
– De Gröna har målat in sig i ett rött hörn och har förlorat sin roll som ett liberalt parti som står ovanför indelningen höger-vänster. En tredjedel av väljarna säger att klimat- och miljöfrågor är viktiga, men frågorna finns numera med på de andra partiernas agenda, säger Majander.

Li Anderssons stjärna dalar

En annan iakttagelse i Egentliga Finland är att vänsterordföranden Li Anderssons stjärna ser ut att dala bland de svenskspråkiga väljarna. Förra gången sade 15 procent av de tillfrågade att de röstar på Vänsterförbundet, nu 12 procent.
I Vasa valkrets noteras ett ökat stöd för konservativa krafter som Kristdemokraterna som går framåt 3 procentenheter och Sannfinländarna vars stöd ser ut att stiga bland svenskspråkiga väljare från 1 till 5 procent.

Ytterst jämt mellan Biaudet och Rantala

Hela 81 procent av de uppringda namngav ingen kandidat då de fick frågan ”Vilken kandidat tänker du rösta på?”.
Men av svaren står det ändå klart att det ser ut att bli en knivskarp kamp mellan Eva Biaudet och Marcus Rantala i Helsingfors, eftersom deras namn nämns av flera väljare.
En märkbar skillnad i stödet för Biaudet och Rantala är att en överväldigande majoritet av dem som säger sig rösta på Biaudet är kvinnor, medan Rantalas  supportrar har jämnare könsfördelning, något fler män än kvinnor.  

 Starkt stöd för Adlercreutz

I Nyland nämner flest tillfrågade Anders Adlercreutz (SFP). Andra nyländska kandidater som nämns av flera tillfrågade i enkäten är Mikaela Nylander (SFP), Otto Andersson (SFP), Thomas Blomqvist (SFP) och Henrik Wickström (SFP).
Majoriteten av de tillfrågade i opinionsmätningen angav inte vilken kandidat de tänker rösta på. Bland riksdagskandidaterna i Nyland nämndes Anders Adlercreutz namn flest gånger av dem som svarade på frågan. Arkivbild.
– I Nyland ser vi flera regionala kamper. I Östnyland pågår en tävlan mellan Mikaela Nylander och Otto Andersson och i Västnyland mellan Thomas Blomqvist och Henrik Wickström. En annan intressant fråga blir vem som får Veronica Rehn-Kivis röster, säger Majander.
Nyland har fått ett extra mandat och har den lägsta röstspärren vilket betyder att också små partier, som Rörelse Nu och Liberalerna, tävlar om mandaten.
– SFP har goda chanser att återta det fjärde mandatet i Nyland, men det kommer inte automatiskt, bedömer Majander.
Johan Kvarnströms (SDP) chanser till återval hänger främst ihop med hur de andra socialdemokraterna i Nyland klarar sig i valet.
– Hans rivaler är snarast finskspråkiga SDP:are, inte i lika stor utsträckning svenskspråkiga kandidater i Nyland från andra partier, resonerar Majander.
I Egentliga Finland är sittande riksdagsledamoten Sandra Bergqvist en klar favorit för SFP:s mandat, även om det mandatet först måste vinnas. 
I Vasa Valkrets nämns KD:s röstmagnet Peter Östman av många. Andra kandidater som får flera omnämnanden är SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson. Efter Henriksson kommer Christoffer Ingo (SFP) som utmanar de sittande riksdagsledamöterna Anders Norrback (SFP), Mikko Ollikainen (SFP) och Joakim Strand (SFP) som alla får flera omnämnanden.

Magmas opinionsmätning

Opinionsmätningen om de svenskspråkigas röstningsbeteende inför riksdagsvalet beställdes av tankesmedjan Magma tillsammans med Svenska Yle och utfördes av Kantar Public.
I mätningen finns 1003 svenskspråkiga respondenter i åldern 18–89 år.
Fyra valkretsar på fastlandet omfattades: Helsingfors, Nyland, Egentliga Finland, och Vasa valkrets. Felmarginalen är 3 procentenheter i vardera riktningen.
Intervjuerna genomfördes på svenska från mitten av februari till den första veckan i mars.
Magma har gjort motsvarande undersökning inför riksdagsvalen 2011, 2015 och 2019.
Källa: Magma

ANDRA LÄSER