Årets bästa globala naturnyhet dröjde – men här kommer den

Hela 35 för vetenskapen okända fiskarter har påträffats i ett naturskyddsområde i Bolivia. Det stärker uppfattningen att Madidi nationalpark inte bara är ett av världens rikaste skyddsområden inom biologisk mångfald, utan kanske det allra rikaste.

Den här fisken är en av de 35 potentiellt nya arterna för vetenskapen. Den ingår i släktet Microglanis men arten har inte beskrivits förut.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
02.01.2023 12:31
Uppskattningen av hur många fiskarter som förekommer i Madidi nationalpark i nordvästra Bolivia fördubblades på en gång till osannolika 333 arter efter en omfattade expedition i det unika området. Om alla fiskar är korrekt identifierade hittade forskarna hela 35 fiskarter som aldrig har beskrivits för vetenskapen.
Det uppger den amerikanska naturskyddsföreningen Wildlife Conservation Society, som ledde en fältexpedition i området de senaste åren tillsammans med forskare från Frankrike och Bolivia. Forskarna redogör för sina fynd i en uppsats i Neotropical Hydrobiology and Aquatic Conservation.
Potentiellt 35 nya arter på en gång är en ofattbar siffra då forskningen numera bara sällan lyckas dokumentera enstaka ryggradsdjur som aldrig beskrivits förut. Siffran är ytterligare en indikation på det vi visste från förut, att Madidi som ligger i Madeiraflodens avrinningsområde är ett ovanjordiskt paradis med unika naturvärden.

ANDRA LÄSER