Vargar tycker illa om orättvisor

Vargar har en stark känsla för rättvisa. De tål inte att någon i flocken särbehandlas och får mer än vad de själva får. Då slutar de samarbeta, visar en studie.

Det ska delas jämnt, anser vargarna enligt en färsk studie.
11.06.2017 11:37 UPPDATERAD 11.06.2017 12:01
Forskarna drar slutsatsen att beteendet är medfött. Tidigare har man vid ett antal tillfällen konstaterat att hundar har en känsla för rättvisa. Då har man antagit att beteendet är ett resultat av att hundar är tamdjur och har avlats specifikt för att kunna uppfatta sådana aspekter.
Men nu måste den tanken skrotas. I och med att vargar beter sig likadant måste det ligga i generna hos de båda arterna. Kanske de har ärvt förmågan från en gemensam anmoder.
Den nya studien, som presenteras i Current Biology, bygger på en serie experiment vid veterinärmedicinska universitetet i Wien, Österrike.

Vägrade delta

I experimenten har forskarna lärt hundar och vargar att trycka på knappar, varpå de belönats med en godbit. Men när de tryckt på knappen utan att få något, eller en mycket mindre godbit än deras artfränder, reagerade de omedelbart genom att vägra vara med i de fortsatta experimenten.
Intressant nog var vargarna betydligt känsligare än hundarna. Efter att de hade blivit förfördelade höll de sig undan från människor, vilket hundarna inte gjorde. Dessutom var högt rankade individer mer känsliga för orättvis behandling.

Känsla för rättvisa

Vi människor har starka aversioner mot orättfärdig behandling. Det antas att detta är en viktig mekanism för att lära sig att känna igen oönskade, opålitliga individer. Beteendet är sannolikt avgörande för ett intimt samarbete mellan människor och uppkomsten av olika typer av samhällen.
Beteendet är dock inte unikt för människor. Andra sociala primater reagerar också mot orättvisor, liksom hundar och vargar enligt nya studier. Möjligen finns beteendet hos en lång rad sociala djurarter.
Källa: Current Biology 

ANDRA LÄSER