Medicinstudenter fuskade sig igenom inträdesprov

Karolinska institutet, KI, har sparkat flera medicinstudenter efter att de har ertappats för att ha fuskat på högskoleprovet i fjol. Medicinska fakulteten i Helsingfors tror inte att det kan hända hos oss men studentexamensnämnden är inte lika tvärsäker.

Smartklockor ser ut som vanliga klockor, men med hjälp av dem kommer man åt internet. Klockorna är från och med i vår förbjudna i studentexamensproven.
Ansedda och på senaste tiden skandalomsusade medicinska universitetet Karolinska institutet utanför Stockholm har sparkat fem personer som inledde sina medicinstudier efter årsskiftet.
Redan tidigare år har svenska medier rapporterat om personer som betalar tiotusentals kronor för att anlita spökskrivare som avlägger provet med höga poäng i deras ställe. Avsikten är att komma in på drömutbildningar som leder till prestigefyllda och välbetalda jobb.
Redan i november stod det klart att ett fyrtiotal personer hade fuskat i höstens högskoleprov, alltså det urvalsprov som krävs för att bli antagen till attraktiva högskoleutbildningar i Sverige. Högskoleprovet består av matematiska och verbala delprov som testar studentens kunskaper inom olika områden.

Rätt svar via hörselsnäcka

Det omfattande fusket var sofistikerat och ska ha utförts genom att provfrågorna filmades med hjälp av smarttelefon eller smartklocka samtidigt som en "sambandscentral" kollade upp de rätta svaren och meddelade dem till de personer som hade köpt tjänsten för tiotusentals kronor. Fuskarna fick de rätta svaren upplästa via en dold hörselsnäcka som de bar inne i provsalen.
HBL har talat med medicinstudenten Dennis Söderholm från Helsingfors som sedan årsskiftet studerar vid Karolinska och har bevittnat uppståndelsen vid universitetet på nära håll. Själv skrev han provet ett halvt år tidigare och märkte inte av några tecken på fiffel vid det provtillfälle där han deltog.
– Om man har läst lång matematik på gymnasiet i Finland är inte den matematiska delen av provet särskilt svår. Utmaningen ligger i att klara av uppgifterna under tidspress, säger Söderholm.
Bland de 160 nya medicinarna vid KI avstängdes fem från utbildningen för en dryg vecka sedan. Redan innan rektorn informerade om avstängningen hade diskussionen gått het om att det fanns medicinare som inte hade rent mjöl i påsen. Studenter hade också reagerat på bristfälliga kunskaper hos en del av dem som senare fick foten från utbildningen.
Söderholm anser att det var rätt tillvägagångssätt att stänga av fuskarna.
– Men jag tycker synd om dem som låg strax under poänggränsen och som blev utan studieplats på grund av det här.
Fusket uppdagades efter ett tips som fick myndigheterna att börja utföra tekniska analyser av provsvaren. Likadana svarsmönster och identiska felaktiga och korrekta svar hos vissa personer avslöjade fifflet.
– Det är statistiskt sett högst osannolikt att de likadana korrekta och felaktiga svaren skulle bero på slumpen, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet.

"Knappast omöjligt i Finland"

Dennis Söderholm har funderat på om motsvarande fusk skulle vara möjligt i Finland. Han har själv deltagit i inträdesprovet till medicinska fakulteten i Helsingfors och minns hur det var då han tog studentexamen för ett antal år sedan.
– Vid studentskrivningarna i Finland är övervakningen noggrann och det kontrollerades att man enbart bär med sig absolut nödvändiga saker: skrivredskap, fickräknare som granskas i förväg och mellanmål där innehållsdeklarationerna på förpackningarna är övertejpade. Men vad jag minns var det inte lika hård kontroll vid inträdesprovet till medicinska i Helsingfors. Jag kan föreställa mig att det i teorin skulle gå att fuska på motsvarande sätt som nu har uppdagats i Sverige.

Medicinska: Kan inte ske här

Men vid Helsingfors universitet, HU, tror man inte på fiffel. Vid medicinska fakulteten har ingen under de senaste åren ertappats för fusk vid inträdesprovet.
– Något motsvarande skulle inte kunna ske hos oss. Vi har förbjudit deltagarna i inträdesprovet att ha smarttelefoner på sig och från och med i fjol är det inte tillåtet att bära armbandsklocka då man skriver provet, säger Linnea Lind, planerare för studieärenden vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.
Å andra sidan har det inte heller i Sverige varit tillåtet att använda telefon vid provtillfället, men eftersom dagens smarttelefoner är små och platta har vissa personer uppenbarligen trotsat förbudet.
Lind säger att man vid HU känner till det fusk som har uppdagats i Sverige.
– Nog väcker det medvetenhet kring vad som folk håller på med.

Studentexamensnämnden: Vi måste vara alerta

Studentexamensnämndens generalsekreterare Kaisa Vähähyyppä har inte hört talas om fusket i Sverige förrän HBL ringer upp henne:
– Utan vidare måste vi vara mycket alerta när det gäller den här typen av händelser. Vi kan inte utesluta att någon skulle försöka göra något liknande hos oss. Därför måste vi ständigt vara på vår vakt och vidta åtgärder i förväg, säger Vähähyyppä.
För att minska riskerna för fusk har Studentexamensnämnden förbjudit smartklockor från och med vårens studentskrivningar.
Varje vår och varje höst brukar en handfull elever åka fast för fusk i studentexamen. Ibland kan det handla om att eleven har glömt mobiltelefonen i fickan, men det inträffar också fall där eleverna med hjälp av telefonen letar upp information på nätet. Eftersom lärarna känner sina elever händer det också att lärarna blir misstänksamma om eleven plötsligt i studentexamen skriver provsvar som skiljer sig radikalt från hur eleven har brukat svara tidigare. Då görs det efterforskningar som ibland visar att svaren är plagierade direkt från internet.
Från och med i höst införs stegvis digitaliserade studentexamensprov. Först ute är proven i tyska, geografi och filosofi. Eleverna använder egna eller skolans datorer som i förväg förses med Studentexamensnämndens programvara som förhindrar åtkomst till nätet. Dessutom övervakas och registreras nättrafiken i provsalen vilket gör att det efteråt går att kontrollera om någon har brutit mot reglerna och använt internet.
ANDRA LÄSER