348 nya fall av covid-19 – vaccintäckningen lägst i Nyland och Norra Österbotten

I Helsingfors och Vasa sjukvårdsdistrikt ligger vaccinationstäckningen på 15,6 procent. Endast Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt har en lägre täckning, 14,6 procent. Bild: Jeanette Östman/SPT

I sju sjukvårdsdistrikt har över 20 procent av befolkningen vaccinerats. Vasa och Egentliga Finland har något lägre vaccintäckning, och Helsingfors och Nyland landar på 15,6 procent. Norra Österbotten kommer sist med 14,6 procent.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade på onsdagen 348nya fall av covid-19. En del av de nya fallen finns i Helsingfors (+105), Esbo (+38), Vanda (+31) och Åbo (+17).

Sedan i söndags har institutet rapporterat under 400 nya fall per dygn.

Sammanlagt 80 416 fall av coronavirussmitta har bekräftats i Finland.

Den nationella incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, har sjunkit en aning från i går och är nu 132,9.

Incidensen är högst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (256,4), Egentliga Finland (195,7) och Östra Savolax (160,3). Incidensen är lägst i Länsi-Pohja (8,4).

Till och med den 1 april hade 2 700 fall av virusvarianter som skiljer sig från det ursprungliga coronaviruset konstaterats i Finland. I 2 474 av dessa fall handlar det om den så kallade brittiska virusvarianten.

Enligt tisdagens uppgifter får 249 personer vård på sjukhus på grund av coronavirusen, och av dessa får 45 personer intensivvård. 860 coronarelaterade dödsfall har hittills konstaterats i Finland.

Lägst vaccinationstäckning i Norra Österbotten

Enligt tisdagens uppgifter i institutets vaccinationsregister har 972 371 finländare (17,5 procent) fått åtminstone en dos coronavaccin. Registret uppdateras med en viss fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte genast syns.

I sju sjukvårdsdistrikt ligger vaccinationstäckningen i fråga om den första dosen på över 20 procent: Södra Savolax (23,1), Östra Savolax (23), Södra Karelen (21,3), Satakunta (20,5), Centrala Tavastland (20,5), Mellersta Österbotten (20,2) och Åland (20).

Merparten av distrikten ligger strax under 20 procent, däribland Vasa (19,2) och Egentliga Finland (19).

I Helsingfors och Vasa sjukvårdsdistrikt är vaccinationstäckningen 15,6 procent. Endast Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt har en lägre täckning, 14,6 procent.

Under de närmaste veckorna väntas cirka 200 000 vaccindoser per vecka levereras till Finland.

Enligt onsdagens uppgifter har det inkommit 1 299 anmälningar om biverkningar kopplade till coronavaccinationer till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Av dessa har 513 klassificerats som allvarliga. Bedömningen grundar sig på anmälarens bedömning, eller om den inte har meddelats, på Fimeas bedömning.