Förslag: Lägenheter för 12 000 nya invånare kunde byggas bredvid motorvägen på Drumsö

Drumsö kan växa så det knakar i framtiden. Helsingfors stad letar efter sätt för att dra nytta av en del obebyggda områden.

Papporna Jussi Nikki och Marcus Torni på Kasinostranden på Drumsö. HBL intervjuade dem i fjol angående att stadsdelen är mycket åtråvärd på bostadsmarknaden.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
30.09.2022 05:00 UPPDATERAD 03.10.2022 16:34
Tänk om markområdena runt och ovanpå Västerleden, som slingrar sig genom Drumsö, kunde utnyttjas bättre? Det är på sätt och vis utgångspunkten när Helsingfors stad presenterar fyra olika scenarier för hur området kunde bebyggas.
Samtidigt vill man också minska på olägenheterna från trafiken på motorvägen.
I det mest extrema scenariot ökar invånarantalet på Drumsö med 10 000–12 000 invånare, Västerleden grävs ned under mark och en snabbspårväg byggs ovanpå.
Nu vill Saija Miettinen-Tuoma, ledande generalplanerare på staden, och hennes kolleger höra vad invånarna i Helsingfors tycker om de olika förslagen.
Hon understryker att planläggningen bara är i början. Från den 20 oktober, när stadens enkät (som är på finska) stänger, börjar man analysera svaren.
– Nästa år är det tänkt att stadsmiljönämnden ska få titta på de så kallade planeringsprinciperna för delgeneralplanen, säger Miettinen-Tuoma.
Efter det börjar planerarna göra ett utkast till en ny delgeneralplan.
Scenarierna som nu presenteras för helsingforsarna beaktar att Björkholmen byggs ut och att en tunnel mellan Busholmen och Västerleden anläggs.
Här reder HBL ut de olika alternativen:
Scenario 0+
I scenario 0+ byggs Drumsö knappt ut alls längs med Västerleden.
Här ses de förändringar som får göras om staden följer de generalplaner som nu är i kraft. I praktiken är förändringen inte stor från hur det ser ut i området i dag. De brunfärgade fälten visar ställen där man får bygga.
Tanken är att bygga bostäder och andra byggnader ovanpå ett nytt slags lock ovanpå Västerleden vid Enåsen.
I samtliga scenarier leker man med tanken på att bygga en förlängning av cyklisternas Bana längs med Västerleden. Men Miettinen-Tuoma låter lite skeptisk på telefon över om det faktiskt går att göra i det första scenariot.
– Visst är det möjligt, men det skulle vara väldigt besvärligt och dyrt.
Antal nya invånare på Drumsö: 1 000–1 500
Nya arbetsplatser på Drumsö: 500
Nya arbetsplatser på Sundholmen: 1 000
Scenario 1
I det här scenariot bygger man aningen mer längs med Västerleden.
Här ökar byggandet i viss grad. Hastighetsbegränsningen på Västerleden skulle sänkas från nuvarande 80 km/h till 60 km/h.
– Om vi minskar på olägenheterna från trafiken, som buller och utsläpp, blir det möjligt att bygga närmare Västerleden. I det här scenariot är det möjligt att delvis bygga ut i vattnet.
Men, här är det då bra att känna till att allt som är brunfärgat på samtliga kartor inte innebär enbart nya byggnader. Det kan även innebära parker och offentliga lokaler.
– Vi är i början av arbetet med delgeneralplanen, och allt är inte så noga planerat. Vi utreder vad byggande skulle innebära mera noggrant framöver. Det gäller i synnerhet scenarierna 2 och 3, där det ingår en kraftigare ökning av antalet bostäder.
Antal nya invånare på Drumsö: 3 000–3 500
Nya invånare på Sundholmen: 1 000–1 500
Nya arbetsplatser på Drumsö: 500–1000
Nya arbetsplatser på Sundholmen: 1 500–2 000
Scenario 2
Man bygger både på land och ut i vattnet på Drumsö och Sundholmen. En snabbspårväg är också inritad.
Här görs Västerleden om från motorväg till en vanlig väg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Längs med vägen löper en förlängning av cykelvägen Banan.
Antalet bostäder och byggandet ut i vattnet både på Drumsö och Sundholmen ökar markant jämfört med i de två tidigare alternativen.
– Just nu finns det inte så många ställen där det går att ta sig över eller under Västerleden. Men här läggs fler ställen till.
En snabbspårväg har också dykt upp i det här alternativet. Den längs med Västerleden.
– Vi behöver titta närmare på om mängden människor räcker till för att investera i ett så dyrt system som en snabbspårväg.
Vidare ska man kunna gå eller cykla över en ny bro som förbinder Sundholmen med Örarna utanför Sandudds begravningsplats.
– Det är en ny så kallad friluftsanslutning. Vi utvecklar också en nuvarande sådan mellan Lappvikens tidigare sjukhusområde och Sundholmen. Vi har flyttat Västerleden mera västerut för att göra plats för friluftsanslutningen.
För att det här alternativet ska gå att göra på Sundholmen krävs att den nuvarande kraftledningen görs om dras som en kabel eller flyttas. Kraftverkets område behöver också minska i storlek.
Antal nya invånare på Drumsö: 7 500–8 500
Nya invånare på Sundholmen: 4 000–5 500
Nya arbetsplatser på Drumsö: 500–1 000
Nya arbetsplatser på Sundholmen: 4 500–5 000
Scenario 3
Scenario 3, Drumsö, Västerleden
Det mest ambitiösa byggandet sker här med nya bostäder för 10 000-12 000 nya invånare på Drumsö och 4 500-5 000 på Sundholmen.
– Om service, arbetsplatser och kollektivtrafik finns nära hemmen främjar de målen om att Helsingfors ska vara kolneutralt 2030.
Västerleden grävs ned under jord på Drumsö.
– Då frigörs marken för invånarna. Ett mera omfattande område kan planeras som en helhet. Även här är en snabbspårväg inritad.
Antal nya invånare på Drumsö: 10 000–12 000
Nya invånare på Sundholmen: 4 500–5 000
Nya arbetsplatser på Drumsö: 500–1500
Nya arbetsplatser på Sundholmen: 5 000–6 500

Nytt läge

Att staden nu presenterar fyra olika scenarier för området kring Västerleden beror på flera saker.
– Utgångspunkterna har förändrats de senaste åren. Vi har en ny landskapsplan, en ny underjordisk plan och så ska det byggas en tunnel (mellan Busholmen och Västerleden, reds. anm.), säger Saija Miettinen-Tuoma.
Vidare finns en ny stadsstrategi som ställer vissa krav. I tillägg upphävde Högsta förvaltningsdomstolen år 2018 vissa delar av Helsingfors generalplan från 2016. Då ville staden göra om Västerleden till en stadsboulevard.
– Det finns delvis motsägelsefulla mål för området. Och med den nya stadsstrategin måste vi jämka samman den tillväxt som hela tiden sker i Helsingfors med strategin om att vara kolneutral år 2030.
Läs också:
Hit kan svenska barn på Drumsö flytta – skolrenovering ett steg närmare
Drumsö lockar till sig invånare men planen för Björkholmen oroar

ANDRA LÄSER