Svenska Teatern uppmärksammar miljön och klimatet under temavecka: ”En viktig del i vår strategi”

Tillsammans med Klockriketeatern och Gymnasiet Lärkan arrangerar Svenska Teatern en vecka med temat Scenkonsten och klimatet. Veckan består av fyra helheter.

Klockriketeatern samarbetar med Svenska Teatern och Gymnasiet Lärkan på temaveckan Scenkonsten och klimatet.
Niclas Lönnqvistniclas.lonnqvist@hbl.fi
25.03.2023 09:46
Veckan består av fyra helheter. Måndagen den 17 april blir en temadag för scenkonsten och klimatet: ett seminarium, Scenmåndag och föreställningen Dalen. På Jorden. Den 22 april är det Earth Day. Då spelar Lärkans elever Is my microphone on på Amos-scenen? Evenemangen äger rum på Svenska Teatern och på G 18.
– Vi upplever att de här frågorna är angelägna. Ett av Svenska Teaterns fokusområden är hållbarhet och den här veckan är förankrad i vår strategi och vårt fokusområde som vi jobbat med sedan hösten. Det här har fötts i en dialog med Klockriketeatern, Svenska Teatern och Lärkan och tanken var att förverkliga något tillsammans på hösten, men tidtabellen var för stram, säger Svenska teaterns chef Joachim Thibblin.

ANDRA LÄSER