Det regnar förslag om familjeledigheter – här är bloggarens betyg

Pressen hårdnar inför regeringens halvtidsutvärdering. Fler ska jobba, och förslagen om hur familjeledigheterna ska omfördelas kommer i snabb takt. – Som det är nu stannar många hemma onödigt länge, säger HBL:s mammabloggare Jenna Vierinen, som utvärderar de vanligaste förslagen.

Det regnar familjeförslag – med vad tycker föräldrarna? På bilden Jenna Vierinen med dottern Agnes Matintupa.
Till hösten hoppas familjen på en dagisplats för Agnes Matintupa, som nu är 11 månader gammal. Jenna Vierinen, som studerar till kulturproducent, bloggar för HBL och frilansar, är vårdledig tills dess.
– För oss passar det att jag är vårdledig eftersom min man har ett fast jobb. Jag har alltid tyckt att familjeledigheter borde delas jämnt, men nu har vi inte gjort det för att det inte lönade sig ekonomisk, säger Vierinen.
Den faktor som allra mest hade hjälp hennes familj att dela ledigheterna vore om hon också hade ett fast jobb, säger hon.
Ändå anser Vierinen att de förslag som innehåller öronmärkta pappamånader är bäst – och gärna ska det vara en längre tid, som sex månader, anser hon.
Hur hade det inverkat på er situation om det varit tvång att dela, med tanke på ekonomin?
– Då hade jag fått söka jobb, eller göra mer frilansjobb. Nu var det här mest bekvämt för oss, säger Vierinen – men om systemet hade varit ett annat så anpassar man sig, slår hon fast.
– Då måste man söka jobb eller ta emot fler uppdrag. Det är ingen ursäkt att man inte har ett heltidsjobb. Heltidsjobb borde inte vara värda mer än visstidsjobb eller frilansjobb, säger hon.
Ett dilemma med att studera är att det uppstår en tröskel mellan vårdpengen och studiestödet. Ska man återvända till studier och samtidigt betala dagisavgift blir det mindre i handen.
Vi går igenom de olika förslag som lagts fram av partier, näringsliv och fackförbund – börjande med Centern, som inte vill förkorta tiden för hemvårdsstöd.
Jenna Vierinen ger tummen upp för förslaget att förlänga den inkomstrelaterade föräldrapenningen, men hemvårdsstödets längd är hon skeptisk till.
– Som det är nu stannar många hemma onödigt länge Det är viktigt för ekonomin och särskilt för kvinnorna att jobba, annars tappar man också pension. Tre år är en lång tid att vara borta från arbetsmarknaden. Det hinner ofta hända väldigt mycket i företagen.
Då för FFC:s modell lite högre poäng, enligt Vierinen. I den är tre månader öronmärkta för vardera föräldern, och hemvårdsstöd kan man lyfta i antingen sex månader med högre penning, eller ett år med lite lägre.
EK:s modell och 6+6+6-modellen är änu bättre, anser hon.
– Tre månader är ganska kort tid om man vill anknyta till barnet. Sex månader är bättre för att bygga en relation till barnet. Och då förstår man också varandra bättre hemma, när man vet hur det är att vara intensivt sysselsatt av barnskötsel.
När det gäller längden på alla familjeledigheter tycker Vierinen att det är lämpligt om de varar tills barnet är omkring 1,5 år.
– Med tanke på Finlands ekonomi skulle det vara passligt. Jag vet ju inte hur det är att vara hemma i tre år med ett barn med ett barn, men personligen skulle jag nog bli rastlös. Jag vill gärna jobba.

Stridsäpple i budgetramen

Föräldraledigheterna väntas bli en het potatis då regeringen sammanstrålar till halvtidsutvärdering efter kommunalvalet. Då ska också budgetramen förhandlas om, och regeringen är överens om att fokus är på att höja sysselsättningen – frågan är bara hur.
Finlands Näringsliv EK, som presenterade sin föräldraledighetsmodell i veckan, anser att verktygen för att nå 72 procents sysselsättningsgrad inte är många, och att föräldraledigheterna är bland de sista som finns kvar. Sannfinländarna är inte alls beredda att röra i hemvårdsstödet, och hänvisar till att något sådan inte är överenskommet i regeringsprogrammet.

Tolkar regeringsprogrammet olika

Samlingspartiet är av annan åsikt. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) säger att hon är beredd att revidera familjeledigheterna redan under den här regeringens tid.
Om regeringsprogrammet har partiet också en annan tolkning är Sannfinländarna. I kapitlet om sysselsättning står att "regeringen kritiskt utvärderar alla sådana stödsystem, som styr arbetsföra bort från arbetsmarknaden för en lång tid", och anser att det avser hemvårdstödet.
Centerns blivande omsorgsminister Annika Saarikko, som är profilen bakom Centerns modell, anser att rambudgetförhandlingarna inte ska ta ställning till några större reformer utan bara börja bereda dem för nästa riksdagsperiod. Hon vill inte förkorta familjeledigheterna, men kan tänka sig mindre ingrepp som att puffa den flexibla vårdledigheten och sänka barnfamiljers skatter.

Jenna Vierinen skriver bloggen Mama bites back på Hbl.fi. Eftersom hon ställer upp i kommunalvalet för Svensk Ungdom och SFP är hon i valkarantän från och med 9 mars.

Delade ledigheter, delade åsikter – så lyder förslagen

Centern vill locka papporna att vara hemma längre genom att förlänga den inkomstrelaterade föräldrapengen från nuvarande 11-12 månader till 13-15 månader, där de sista månaderna är vikta för den andra föräldern.
Hemvårdsstödet skulle, som nu, kunna lyftas tills barnet fyller tre.
Hemvårdsstödet skulle vara högre i början och sjunka när barnet är två. Det skulle kompletteras med sysselsättningsstöd.
Centern vill också att dagarna på hemvårdsstöd ska kunna användas mer flexibelt tills barnet börjar skolan.
Modellen är dyrare än dagens modell.
Samlingspartiet är berett att utöka den inkomstrelaterade föräldrapengen till 13 månader, varav den första är för modern under slutskedet av graviditeten. Av de följande 12 månaderna föräldrapeng skulle tre månader vikas för vardera föräldern, och sex månader fördelas valfritt. Ensamförsörjare får alla månader för sig själv.
Hemvårdsstödet skulle förkortas till antingen sex månader eller ett år, beroende på hur stort belopp man vill lyfta. Tar man en förhöjd vårdpeng på 800 euro i månaden räcker den i ett halvår, tar man 400 euro i månaden kan man vara vårdledig ett år.
Modellen är ungefär kostnadsneutral om man bara räknar stödpengarna. De dynamiska effekterna är ökade dagiskostnader, men å andra sidan större skatteintäkter från löner.
Finlands näringsliv EK föreslår en modell med 13 månader på inkomstrelaterad föräldrapeng, så att mamman som föder får en månad extra före förlossning. Annars delas året i halvor åt vardera föräldern – de kan inte överlåtas åt den andra. Ensamförsörjare får alla månader själv.
Vårdpengen skulle förkortas så, att man får vara hemma tills barnet är 1,5 år gammalt, i stället för tre år som nu.
Om inte pappan, eller den andra föräldern, tänker använda sina sex månader mister man dem, men då kan man vara vårdledig fram till barnet är 1,5 år gammalt.
De pengar som sparas in på vårdpengen skulle användas till dagvård och småbarnspedagogik.
Den här modellen går ut på att den inkomstrelaterade föräldrapenningen förlängs till hela 18 månader, där vardera föräldern har sex öronmärkta månader som inte kan ges bort, och sex månader får man fördela fritt.
SFP, Vänsterförbundet, De gröna och Akava har förespråkat den här modellen.
SFP föreslår en variant där hemvårdsstödet i gengäld förkortas till 13 månader. Det skulle bli totalt 31 månader föräldraledigt och vårdledigt såvida båda föräldrarna tar ut alla sina dagar. Partiet beräknar att deras modell skulle innebära en nettokostnad på 150 miljoner per år.
De gröna vill gå i riktning mot 6+6+6-modellen, men har också ett förslag i rockärmen som är aningen billigare, det vill säga inkomstrelaterad föräldrapeng i 5+5+5 månader. Vardera föräldern får fem månader öronmärkta för sig, och fem månader kan fördelas fritt. Ensamförsörjare får alla månader själv.
Vårdledigheten skulle förkortas till antingen ett halvår eller ett år, beroende på hur stort stöd man vill lyfta – se FFC:s modell.
Faktarutan är korrigerad 4.3. kl 9.25: SFP:s modell ger 18 månader föräldraledigt och 13 månader vårdledigt = 31 månader totalt.
ANDRA LÄSER